Kraszewski inside Out
PDF (Język Polski)

Keywords

Józef Ignacy Kraszewski
Romanticism
Positivism
Witold Gombrowicz
Tadeusz Konwicki
everyday language
irony

How to Cite

Siedlecki, M. (2017). Kraszewski inside Out: [rec. Agnieszka Czajkowska, Kraszewski nieubrany. Szkice, Seria: Studia o Literaturze XIX i XX wieku, t. III, Częstochowa 2012, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza, ISBN 978-83-7455-281-3, ss. 175]. Bibliotekarz Podlaski Ogólnopolskie Naukowe Pismo Bibliotekoznawcze I Bibliologiczne, 34(1), 285–292. Retrieved from https://bibliotekarzpodlaski.pl/index.php/bp/article/view/305

Abstract

Reviewing Agnieszka Czajkowska’s Kraszewski Undressed. Sketches, Michał Siedlecki points to the fact that although the texts from the volume refer to Józef Ignacy Kraszewski’s quotidian life and his literary work, they do so against the backdrop of Romanticism and literary Positivism, as well as in the context of contemporary literary masterpieces. Arguably, Czajkowska’s book is an important attempt to show Kraszewski not only as the man of his times, but also to present him in a surprising juxtaposition with apparently distant writers, such as Gombrowicz or Konwicki. Thanks to the critical remarks of Czajkowska the language of our everyday life – be it in the kitchen or in the walk-in closet – reflects upon itself ironically in the long-gone world of the 19th century.     

PDF (Język Polski)

References

Brzozowski J., Odczytywanie znaczeń. Studia o poezji Mickiewicza, Łódź 1997.

Etyka i literatura. Pisarze polscy lat 1863–1918 w poszukiwaniu wzorców życia i sztuki, red. E. Ihnatowicz, E. Paczoska, Warszawa 2006.

Ihnatowicz E., Literacki świat rzeczy. O realiach w pozytywistycznej powieści obyczajowej, Warszawa 1995.

Jeż T. T., Wspomnienie o J. I. Kraszewskim, Warszawa 1888.

Kraszewski J. I., Gawędy o literaturze i sztuce, Lwów 1866.

Kraszewski J. I., Kraszewski o powieściopisarzach i powieści. Zbiór wypowiedzi teoretycznych i krytycznych, oprac. S. Burkot, Warszawa 1962.

Kraszewski J. I., Studia literackie, Wilno 1842.

Ławski J., Mickiewicz – mit – historia. Studia, Białystok 2010.

Łotman J., Rosja i znaki. Kultura szlachecka w wieku XVIII i na początku XIX, przekł. i posł. B. Żyłko, Gdańsk 1999.

Articles published in the “gold open access” mode on the basis of a non-exclusive license agreement between the publisher and the author. Permitted use:

- the publication may be read and stored on any device,

- the publication may be cited (with obligatory reference to the author, the title of the text, as well as the full title, bibliographic address of the issue and page of the journal)

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” implements an open access policy by publishing materials in the form of the so-called Gold Open Access. From volume 42 (issue 1/2019), the journal is available under the Creative Commons license (Attribution – ShareAlike: CC BY-SA).

The key declarations of the Open Access and Open Science movement, which we fully support, are available on the CEON Open Science website.

COPYRIGHT:

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” implements an open access policy by publishing materials in the form of the so-called Gold Open Access. The journal is available under the Creative Commons license – Attribution – ShareAlike 4.0: International: CC BY-SA 4.0).

The key declarations of the Open Access and Open Science movement, which we fully support, are available on the CEON Open Science website.
 

“Bibliotekarz Podlaski” allows its readers to read, download, copy, distribute, print, search and link to the full content of articles. We enable full, immediate, unlimited (both in a territorial, temporal and technical sense) open access to all published content, in accordance with the principle that freely available research increases and accelerates the global development of science and the exchange of knowledge.

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” encourages authors to place articles published in the journal in open repositories (after the review or the final version of the publisher), provided that a link to the journal’s website is provided.

The journal does not charge the authors any fees for accepting and publishing their texts.

Downloads

Download data is not yet available.