Dialogue of Cultures in the Creative Work by Czeslaw Milosz
PDF (English)

Słowa kluczowe

literary adaptation
history
tradition
multicultural space
Polish literature
borderland
image
stereotype
intercultural communication
identity
literary translation

Jak cytować

Khmialnitski, M. (2020). Dialogue of Cultures in the Creative Work by Czeslaw Milosz. Bibliotekarz Podlaski, 47(2), 329-344. https://doi.org/10.36770/bp.486

Abstrakt

The aticle deals with the peculiarity of the literary representation of multiculturalism and the borderland in creative work by Czesław Miłosz. The factors which influenced the development of Milosz’s poetry are revealed, the life of the author in Wilno in the inter-war period is considered, and the romantic tradition of Adam Mizkiewicz is outlined. The cultural and political events which were reflected in the legacy of Miłosz are examined; the period of emigration and the homecoming are studied. The cultural and national specificity of the borderland, which affected the creative writing of Miłosz, is depicted, and distinct ethnic and cultural models, images and symbols in the author’s ideological and artistic inquiries are analyzed. 

https://doi.org/10.36770/bp.486
PDF (English)

Bibliografia

Britanishsky, V. (1991). Vvedenie v Milosza. Voprosy Literatury, 6, 109-133.

Głogowska, H. (2012). Bezdomność prawdy – o białoruskich motywach w twórczości Czesława Miłosza. In A. Janicka, K. Korotkich, & J. Ławski (Eds.), Pogranicza, cezury, zmierzchy Czesława Miłosza (pp. 215-229). Warszawa: Narodowe Centrum Kultury; Białystok: Zakład Badań Interdyscyplinarnych i Porównawczych “Wschód – Zachód”. Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku.

Miłosz, Cz. (1984). Nieobjęta ziemia. Paryż.

Miłosz, Cz. (1989). Zniewolony umysł. Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza.

Miłosz, Cz. (1991). Czy będzie powieść? Tygodnik Powszechny, 37, 5-9.

Miłosz, Cz. (1991). Рoszukiwanie Ojczyzny. Kraków.

Miłosz, Cz. (1993). Historia literatury polskiej (do roku 1939). Kraków: Znak.

Miłosz, Cz. (1994). Wiersze wybrane. Warszawa.

Miłosz, Cz. (2000). Wyprawa w dwudziestolecie. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Miłosz, Cz. (2001). Тo. Kraków: Znak.

Miłosz, Cz. (2002). Druga przestrzeń. Kraków: Znak.

Miłosz, Cz. (1931). Jeszcze wiersz o ojczyźnie. Żagary, 2.

Miłosz, Cz. (1990). Rodzinna Europa. Warszawa: Wydawnictwo Czytelnik.

Milosz, Cz. & Fiut, A. (1994). Czesława Miłosza autoportret przekorny. Rozmowy przeprowadził A. Fuit. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Musijenko, S. (2014). Mała ojczyzna w twórczości Czesława Miłosza. In S. Gajda & I. Jokiel (Eds.), Polonistyka wobec wyzwań współczesności : V Kongres Polonistyki Zagranicznej, Brzeg – Opole, 10-13 lipca 2012 r. T. 1 (pp. 667-679). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Pobrania

Download data is not yet available.