Archiwum w Rapperswilu: Józef Mackiewicz i adresaci jego korespondencji
PDF

Słowa kluczowe

emigration literature
emigration archives
emigration biography

Jak cytować

Zadencka, M. (2020). Archiwum w Rapperswilu: Józef Mackiewicz i adresaci jego korespondencji. Bibliotekarz Podlaski, 48(3), 129-142. https://doi.org/10.36770/bp.522

Abstrakt

The Polish Museum in Rapperswil stores the legacy of Józef Mackiewicz (1902-1985), catalogued and made available in 2006. It is a valuable documentation of the writer’s emigration connections. Mackiewicz maintained contacts with a large number of people and institutions from the Polish and Eastern European emigration circles. In general, I propose to study this kind of material with the help of two concepts that help to bring out the importance of specific emigration conditions for describing the biography and work of writers – above all, a radical change of the surrounding cultural environment and a change in reading circles: 1) Florian Zannicki’s concept of the social circle of man of knowledge, by means of which one can describe the changing “social circle” of a scientist or writer, a broadly understood “audience” at which creativity is “virtually” addressed, as well as the horizons of its perception; 2) Pierre Bourdieu’s concept of “symbolic capital”. On the example of the correspondence between Józef Mackiewicz and film producer Józef Fryd (1905-1994) about (ultimately unrealized) plans to screen Mackiewicz’s novel The Colonel Myasoyedov Affair (1964) and especially several letters of 1971, I show how the discussion on the script highlights the changing perceptions of the audience caused by a different attitude to the past and present and a different medium. The discussion also outlines an awareness of the changing rules of the game related to the professional workshops of the writer and the filmmaker. 

https://doi.org/10.36770/bp.522
PDF

Bibliografia

Fitas A., Model powieści Józefa Mackiewicza, Seria: Literatura współczesna – pisarze i problemy 2, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu lubelskiego, 1996.

Fryd J., [Listy do Józefa Mackiewicza 10.09.1971 oraz 18.09.1971]. – Spuścizna po Józefie Mackiewiczu (1902–1985), MP Rapperswil [I/A/11].

Gass I., Furma E., Tomczak A., Spuścizna po Józefie Mackiewiczu (1902–1985) opracowana na podstawie wytycznych Archiwum Polskiej Akademii Nauk opracowania spuścizn archiwalnych po uczonych, Raperswil 2006.

https://polenmuseum.ch/wp-content/uploads/2018/11/polenmuseum-inrapperswil-1-mackiewicz-jozef.pdf (pobrano 10.10.2019).

Mackiewicz J. [List do Josepha Fryda] 14.09.1971. – Spuścizna po Józefie Mackiewiczu (1902–1985) MP Rapperswil [I/A/11].

Mackiewicz J., Sprawa pułkownika Miasojedowa, Londyn: B. Świderski, 1962. Kontra, Londyn 1983, 1989, 2007 (Dzieła, t. 4).

Mackiewicz J., Tak zwany Wschód europejski, „Wiadomości” 19.05.1957, Rok 12, nr 20 (581). http://retropress.pl/wiadomosci/tak-zwany-wschod-europejski/ (pobrano 15.03.2020).

Rosenstone R., Visions of the Past: The challenge of Film to Our Idea of History, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1995, s. 6.

Zadencka M., Obrazy suwerenności. O wyobraźni politycznej w literaturze polskiej XIX i XX wieku, Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2007.

Zadencka M., The Shape of Europe in the Works of Oskar Halecki, Józef Mackiewicz, and Marian Kukiel, [w:] red. Maria Zadencka, Andrejs Plakans, Andreas Lawaty, East and Central European History Writing in Exile 1939–1989, Leiden: Brill Academic Publishers, 2015, s. 263-281.

Zmagania z historią. Życie i twórczość Józefa Mackiewicza i Barbary Toporskiej. Materiały z konferencji w Muzeum Polskim w Rapperswilu z cyklu „Duchowe źródła nowej Europy”, Zamek Rapperswil, 26-28 września 2006 r., red. N. Kozłowska i M. Ptasińska, Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2011.

Znaniecki F., Social Role of the Man of Knowledge, New York: Columbia University Press, 1940.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Pobrania

Download data is not yet available.