Śmierć Poety. O motywach tanatycz- nych w poezji Konstantego I. Gałczyńskiego
PDF

Słowa kluczowe

Konstanty Ildefons Gałczyński
death
imagination
poetry
lyrics
dying

Jak cytować

Korotkich, K. (2020). Śmierć Poety. O motywach tanatycz- nych w poezji Konstantego I. Gałczyńskiego . Bibliotekarz Podlaski, 48(3), 299-318. https://doi.org/10.36770/bp.532

Abstrakt

Death in the poetry of Konstanty I. Gałczyński is a subject still waiting to be read in full. This sketch is an attempt to examine the significance of the death motif in Gałczyński’s poetry, the role that this subject could have played in shaping poetic imagination and building an individual vision of the world, not to mention his philosophy. Attention is drawn to the presence of the motif throughout the entire period of Gałczyński’s work, and the talent of the poet, capable of various ways of using this difficult, heavy and demanding subject seems no less unusual. Gałczyński makes that death in poetry does not have to scare, neither is it a trivialized problem; his poetry teaches the ubiquity and diversity of “Thanatos” in human life. 

https://doi.org/10.36770/bp.532
PDF

Bibliografia

Arno A., Niebezpieczny poeta. Konstanty Ildefons Gałczyński, Kraków 2012.

Gałczyński K. I., Dzieła w pięciu tomach, Warszawa 1979.

Jankeléléviitch V., To, co nieuchronne. Rozmowy o śmierci, przeł. i wstęp M. Kwaterko, Warszawa 2005.

Juszczak W., Wędrówka do źródeł, Gdańsk 2009.

Kass W., Pęknięte struny pełni. Wokół Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Olsztyn – Pranie 2004.

Koper S., Alkohol i muzy. Wódka w życiu polskich artystów, Warszawa 2013.

Ossowski J. S., Sprawa Gałczyńskiego. Szkice z antropologii kultury literackiej, Kielce 2011.

Ossowski J. S., Szarlatanów nikt nie kocha. Studia i szkice o Gałczyńskim, Kraków 2006.

Stawar A., O Gałczyńskim, Warszawa 1959. Sztuczne raje…: używki w literaturze, red. M. Kuziak, Słupsk 2002.

Wyka M., Gałczyński a wzory literackie, Warszawa 1970. Wymiary śmierci, wyb. i wstęp S. Rosiek, Gdańsk 2010.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Pobrania

Download data is not yet available.