Niebo w motylach. Owady w poezji Józefa Bohdana Zaleskiego
PDF

Słowa kluczowe

Romanticism
poetry
nature
insect
butterfly
homeland

Jak cytować

Igliński, G. (2021). Niebo w motylach. Owady w poezji Józefa Bohdana Zaleskiego. Bibliotekarz Podlaski, 50(1), 189-202. https://doi.org/10.36770/bp.584

Abstrakt

The subject of this work is the zoomorphic and micrological imagination that characterises the poetic output of Józef Bohdan Zaleski. The analysis is limited solely to the motifs of worms and insects as the most ephemeral animal forms. It thus comes closer to thematic criticism in the methodological aspect. A reading of the texts has shown that the poet does not use the name “worm”; instead the term “little worm” is used only twice, but only in relation to insects (in everyday language the term “worm” is often used to refer to the larval form of an insect, or even its imago). The poetic world of Zaleski is dominated by butterflies (a silkworm being one of them). They give a picture of a poet sensitive to the beauty of nature, a liberated soul, love and playfulness, dreams and raptures, the past and the future. In addition, the poet mentions bees, though less frequently, and occasionally flies, midges, ants and skylights, mostly serving to characterise humans. Insect motifs do not (with minor exceptions) evoke negative associations in Zaleski’s poetry. 

https://doi.org/10.36770/bp.584
PDF

Bibliografia

Dopart B., Wieszcz Ukrainy w czasach Józefa Bohdana Zaleskiego, Juliusza Słowackiego i Tarasa Szewczenki, „Kultura Słowian” t. 12 (2016), s. 179–194.

Felicyana przekład Pieśni Petrarki, objaśnieniami i przypisami opatrzony, Warszawa 1881.

Petrarca F., Wybór pism, wybór, wstęp i komentarze Kalikst Morawski, przeł. F. Faleński, J. Kurek, K. Morawski, Wrocław 1982.

Pisma Józefa Bohdana Zaleskiego, wyd. zbior. przejrzane przez autora, t. 1–4, Lwów 1877.

Słownik języka polskiego, red. nacz. W. Doroszewski, zastępca red. nacz. S. Skorupka, t. 4: L – Nić, Warszawa 1996.

Stelmaszczyk-Świontek B., Funkcja snu w poezji Bohdana Zaleskiego, „Prace Polonistyczne” seria 35 (1979), s. 95–103.

Stelmaszczyk-Świontek B., O poezji Bohdana Zaleskiego z lat emigracji. Tradycja sentymentalna w romantyzmie polskim, „Pamiętnik Literacki” 1981, z. 3 (72), s. 107–148.

Stelmaszczyk-Świontek B., Wstęp, [w:] J. B. Zaleski, Wybór poezyj, wstęp oprac. B. Stelmaszczyk-Świontek, wybór, komentarz oprac. C. Gajkowska, wyd. 3 zm., Wrocław 1985, s. III–XCVI.

Tetmajer K. P., Poezje, Warszawa 1980.

Tretiak J., Bohdan Zaleski do upadku powstania listopadowego. 1802–1831. Życie i poezja. Karta z dziejów romantyzmu polskiego, Kraków 1911.

Tretiak J., Bohdan Zaleski na tułactwie. Życie i poezja. Karta z dziejów emigracji polskiej, cz. 1: 1831–1838, Kraków 1913.

Tretiak J., Bohdan Zaleski na tułactwie. Życie i poezja. Na tle dziejów emigracji polskiej, cz. 2: 1838–1886, Kraków 1914.

Wieszcze oratorium Bohdana Zaleskiego, Poznań 1866.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Pobrania

Download data is not yet available.