Homo sovieticus a polskie partyjne idee społeczeństwa obywatelskiego z periodyku "Nowe Drogi". Kontekst publicystyczny i literacki
PDF

Słowa kluczowe

post-communist democracies
socialism
People’s Poland
nationalisation
monocentrism

Jak cytować

Biel, B. (2021). Homo sovieticus a polskie partyjne idee społeczeństwa obywatelskiego z periodyku "Nowe Drogi". Kontekst publicystyczny i literacki. Bibliotekarz Podlaski, 50(1), 215-236. https://doi.org/10.36770/bp.586

Abstrakt

The mentality of an individual shaped by communist ideologists and the concept of social order based on the theory of Leninist consciousness that was brought from outside contributed to a distorted understanding of the concept of civil society. The introduction of the main principles of socialist social order on the basis of Nowe Drogi [New Paths] magazine as well as the presentation of press discussions and disputes in the first decade of the Third Polish Republic will allow to point out not only the legitimacy of these concerns, but also emphasize those features of the collectivist order which contributed to the maladjustment of the man of communism to cooperate within civil society. 

https://doi.org/10.36770/bp.586
PDF

Bibliografia

Goćkowski J., Homo sovieticus – człowiek demokracji masowej, „Colloquia Communia” 2002, nr 2.

Gołoś M., Wspólnota polityczna a społeczeństwo obywatelskie, Warszawa 2012.

Gomułka W., Węzłowe problemy polityki partii. Referat I sekretarza KC PZPR tow. Władysława Gomułki, „Nowe Drogi” 1957, nr 6.

Hayek von F. A., Droga do zniewolenia, tłum. K. Gurba, L. Klyszcz, J. Margański, D. Rodziewicz, Kraków 2003.

Hayek von F. A., Zgubna pycha rozumu. O błędach socjalizmu, tłum. M. i T. Kunińscy, Kraków 2004.

Idee i ludzie demokracji. Rozważania w kręgu myśli Aleksego de Tocqueville’a, pod red. M. Chałubińskiego, J. Goćkowskiego, K.M. Machowskiej, C. J. Olbromskiego, Toruń 2003.

Jarosławski J., Dyskusja o książce Adama Schaffa „Marksizm a jednostka ludzka”, „Nowe Drogi” 1965, nr 12.

Jeske-Choiński T., Po Czerwonym zwycięstwie. Obraz przyszłości, Warszawa 1909.

Kania E., Homo sovieticus – „jednowymiarowy klient komunizmu”, czy „fenomen o wielu twarzach?”, „Przegląd Polityczny” 2012, nr 3, s. 157-170, http://hdl.handle.net/10593/5637 [dostęp: 08.05.2021]

Krzyżaniak Sz., Tocqueville’owski ethos demokracji a współczesne społeczeństwo polskie, „Colloquia Communia” 2002, nr 2.

Kształt polskiego socjalizmu, „Nowe Drogi” 1989, nr 6.

Lem S., Dzienniki gwiazdowe, Warszawa 1976.

Lem S., Powrót z gwiazd, Kraków 1975.

Ludowładztwo – praworządność – dyscyplina, „Nowe Drogi” 1984, nr 12.

Mejbaum W., Uwagi o syndykalistycznej koncepcji uspołecznienia, „Nowe Drogi” 1984, nr 2.

Nowacki G., Kultura polityczna „pokolenia sierpnia, „Nowe Drogi” 1988, nr 9.

Ossowski S., O osobliwościach nauk społecznych, Warszawa 2001.

Pietrzyk-Reeves D., Idea społeczeństwa obywatelskiego. Współczesna debata o jej źródła, Wrocław 2004.

Pluralizm socjalistyczny i porozumienie narodowe, Seminarium „Nowych Dróg” i Wydziału Ideologicznego KC PZPR. Zapis dyskusji, cz. 1, „Nowe Drogi” 1988, nr 7, s. 23-59.

Pohorille M., Idea równości i sprawiedliwości społecznej, „Nowe Drogi” 1982, nr 9.

Ponikowski B., W sprawie teorii państwa socjalistycznego, „Nowe Drogi” 1985, nr 7.

Pytko K., Ludzie wolni komuną podszyci, „Wprost” 14.10.1990, [w] Spór o Polskę 1989–1999. Wybór tekstów prasowych, wyb. P. Śpiewak, Warszawa 2000.

Rainko St., O osobliwościach socjalistycznego państwa, „Nowe Drogi” 1985, nr 2.

Rogowski W., Nowa sytuacja w Polsce – początek drogi, „Nowe Drogi” 1982, nr 1-2.

Skarga B., Deformacje człowieka na Wschodzie i na Zachodzie, „Znak” 1994, nr 1, [w] Spór o Polskę 1989-1999. Wybór tekstów prasowych, wyb. P. Śpiewak, Warszawa 2000.

Skorowski H., Przedmowa, [w:] A. Anusz, Kościół obywatelski. Formowanie społeczeństwa obywatelskiego w PRL, Warszawa 2004.

Sniegow S., Ludzie jak bogowie. Dalekie Szlaki, tłum. T. Gosk, Warszawa 1977.

Strugacki A. i B., Trudno być Bogiem, tłum. I. Piotrowska, Warszawa 2008.

Szacki J., Marzenia i rzeczywistość polskiej demokracji, „Res Publica” 1991, nr 5, [w] Spór o Polskę 1989–1999. Wybór tekstów prasowych, wyb. P. Śpiewak, Warszawa 2000.

Szczypiorski A., Kapitalizm utopijny, „Wprost” 6.11.1994, [w] Spór o Polskę 1989–1999. Wybór tekstów prasowych, wyb. P. Śpiewak, Warszawa 2000.

Tischner J., Dokąd prowadzi ta droga?, „Tygodnik Powszechny” 19.IX.1989, [w] Spór o Polskę 1989–1999. Wybór tekstów prasowych, wyb. P. Śpiewak, Warszawa 2000.

Tischner J., Etyka solidarności oraz Homo sovieticus, Kraków 2005.

Tyrmand L., Cywilizacja komunizmu, Łomianki 2006.

Uniłowski K., Komunardzi, zbawiciele, dzikusy i bracia Strugaccy, „Opcje” 2016, nr 4.

Walter J. J., Machiny totalitarne, tłum. J. I. Lassak, Kraków 1998.

Wnuk-Lipiński E., Osobliwości monocentrycznego społeczeństwa masowego, „Nowe Drogi” 1989, nr 7.

Wnuk-Lipiński E., Wyuczona bezradność, „Nowe Życie Gospodarcze” 23.11.1995, [w] Spór o Polskę 1989–1999. Wybór tekstów prasowych, wybór P. Śpiewak, Warszawa 2000.

Zajdel J. A., Limes inferior, Warszawa 1982.

Zajdel J. A., Paradyzja, Warszawa 1984.

Załęski P., Propaganda społeczeństwa obywatelskiego w dobie transformacji, „Zeszyty Prasoznawcze” 2007, nr 3-4.

Załęski, P. Czy Solidarność była społeczeństwem obywatelskim? Jak został zapomniany neorepublikański projekt samorządnej Rzeczypospolitej, „Kultura i Społeczeństwo” 2010, nr 4.

Zinowiew A., Homo sovieticus, tłum. St. Deja, Polonia, Londyn 1984.

Zinowiew A., Rosja i Zachód, Kraków 1989.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Pobrania

Download data is not yet available.