Polish Drama of the Turn of the 19th and 20th Centuries on the Stage of the Georgian Theatre
PDF (Русский)

Keywords

Georgian Theatre
Polish drama
19th and 20th centuries
culture
Polish literature

How to Cite

Occheli, V. (2021). Polish Drama of the Turn of the 19th and 20th Centuries on the Stage of the Georgian Theatre. Bibliotekarz Podlaski, 51(2), 165-186. https://doi.org/10.36770/bp.606

Abstract

The article presents findings based on the materials of the Archives of the State Theatre Museum of Georgia and theatrical reviews published in the Georgian periodical press of the designated time. The obtained
data allowed to draw a conclusion about the wide popularity of Polish drama on the stages of Tiflis and Kutaisi theatres. Polish drama attracted the audience not only with its high artistic skill, but also with the desire to get acquainted with the Polish theatre system, its ability to pose and solve important life problems. Plays by Stanislaw Przybyszewski, Jerzy Żuławski, Gabriela Zapolska, Michał Bałucki and others were staged in Georgian theatres. The dramatization of the novel Quo vadis? by Henryk Sienkewicz was particularly recognized among the Georgian public. The article also points to the great interest of the Georgian audience in modern Polish drama, especially the plays of Sławomir Mrożek. 

https://doi.org/10.36770/bp.606
PDF (Русский)

References

Bierkow P. N., Istorija russkoj komiedii XVIII wieka, Ł-d 1977.

Buchnikaszwili G., Tieatr Gieorgija Eristawi, Tbilisi 1948.

Chitariszwili W. I., Adam Mickiewicz w gruzinskoj litieraturie XIX wieka, w kn.: Romantizm w sławianskich litieraturach, M. 1973.

Chitariszwili-Occheli W., Henryk Sienkiewicz w Gruzji, „Przeglad Humanistyczny” 1974, № 2.

Czawczawadze I., Tchzulebata sruli krebuli at tomad. cerilebi. t. IV, Tbilisi 1934 (Czawczawadzie I., Połnoje sobr. socz. w 10 tomach. Pisʹma, T. IV, Tbilisi 1934).

Czchaidze Petre, Iwane maczablis tragedia, Tbilisi 2002 (Czchaidzie Pietrie, Tragiedija Iwana Maczabieli, Tbilisi 2002).

Dżanielidzie D., Gruzinskij tieatr s driewniejszych wriemien do wtoroj połowiny XIX wieka, Tbilisi 1959.

Frankowska B., Teatr okresu Młodej Polski. Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku, T. II, Warszawa 1967.

Gaczecziładzie A., Tieatr Gieorgija Eristawi, Tbilisi 1950.

Guguszwili E. P., Konstantin Mardżaniszwili, M., 1979.

Kwali, 1901, № 44; droeba 1909, № 209. str.210 (Droeba, 1909, № 209, str. 210); niszaduri, 1906, № 43-44 (Niszaduri, 1906, № 43-44); Sachalcho gazrti 1910, № 140 (Sachałcho gazieti, 1910, № 140); Kutaisis purceli 1910, 21 dekemberi (Kutaisis purceli, 1910, 21 diekiembieri); Kolchida, 1912, 5 teberwali (Kołchida, 1912, 5 fiewralaja); Imereti, 1913, 23 oktomberi (Imierieti, 1913, 23 oktiabria); Mercchali, 1915 4 ianwari (Miercchali, 1915; 4 janwaria); Iweria, 1911, № 17 (Iwierija, 1911, № 17); Droeba, 1910, 23 sektembri (Droeba, 1910, 23 sientiabria); Iweria, 1914, № 37 (Iwierija, 1914, № 37); Kolchida, 1911, №24, 27 aprili (Kołchida, 1911, №24, 27 apriela).

Nadieżdin P. S., Biernard Szou: nasmieszliwyj gospodin Szou, M. 2008.

Sakartwelos sachelmcipo teatraluri muzeumis arkiwi, pondi № 420; targmani A. Dżancharaszwilis (Archiw Gosudarstwiennogo Tieatralnogo Muzieja Gruzii, Fond № 420).

Sakartwelos sachelmcipo teatraluri muzeumis arkiwi, pondi № 6-14905. (Archiw Gosudarstwiennogo Tieatralnogo Muzieja Gruzii, Fond № 6-14905).

Sakartwelos sachelmcipo teatraluri muzeumis arkiwi, pondi № 891-7-2, sainw. № 1098; targmani D. Gande (Archiw Gosudarstwiennogo Tieatralnogo Muzieja Gruzii, Fond № 891-7-2, inw.№ 1098).

Sakartwelos sachelmcipo teatraluri muzeumis arkiwi, pondi № 891-7-2, sainw.№ 1671 (Archiw Gosudarstwiennogo Tieatralnogo Muzieja Gruzii, Fond № 891-7-2, inw. № 1671).

Sakartwelos sachelmcipo teatraluri muzeumis arkiwi, pondi № 90 (Archiw Gosudarstwiennogo Tieatralnogo Muzieja Gruzii, Fond № 90).

Sobolszczikow-Samarin N. I., Kamo griadieszy?, Moskwa 1905.

Swistunowiczd. S., Tieorija «nagoj duszy» Stanisława Pszybyszewskogo. Ot naturalizma k simwolizmu, „Naucznaja mysl” CPB, 2001.

Szwarc N., Niko Pirosmani: żyznʹ połnaja tajn I stradanij, 2020.

Worowskij W., Ewa i Dżyokonda, w kn.: W. Worowskij, Litieraturno-kriticzeskije statji, Mos, 1971.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Downloads

Download data is not yet available.