The Caucasus in the Lyric Poetry of Władysław Strzelnicki and Tadeusz Łada-Zabłocki
PDF (Język polski)

Keywords

Władysław Strzelnicki
Tadeusz Łada-Zabłocki
the Caucasus
mountains
Caucasian nature
existence

How to Cite

Wojciechowski, P. (2021). The Caucasus in the Lyric Poetry of Władysław Strzelnicki and Tadeusz Łada-Zabłocki. Bibliotekarz Podlaski, 51(2), 259-274. https://doi.org/10.36770/bp.610

Abstract

The text presents the motif of the mountains – the Caucasus, described in the poetic works of Władysław Strzelnicki (1820–1846) and Tadeusz Łada-Zabłocki (1813–1847), belonging to the so-called “groups of Caucasian poets” (Poles exiled to the Caucasus in the first half of the 19th century). A beautiful image of the Caucasian nature emerges here with woven existential reflections. 

https://doi.org/10.36770/bp.610
PDF (Język polski)

References

Baranowski B., Historia Gruzji, Wrocław 1987.

Ciesielski S., Rosja i Czeczenia – krótka historia dramatu, „Ethos” 1995, nr 2–3 (30–31).

Goč’a B., Kaukaz i jego mieszkańcy w piśmiennictwie polskiego zesłańca Mateusza Gralewskiego (1826–1891), „Wrocławskie Studia Wschodnie” 2003, T. 7, s. 247-266.

Gralewski M., Kaukaz. Wspomnienia z dwunastoletniej niewoli. Opisanie kraju, ludność, zwyczaje i obyczaje, Lwów 1877.

Gralewski M., Listki z Niewoli. Pamiętnik, Lwów 1873.

Inglot M., Polacy piszący na Kaukazie w pierwszej poł. XIX w. Materiały do zagadnienia, „Pamiętnik Literacki” 1957, nr 48/2.

Janion M., Tadeusz Łada-Zabłocki (1813–1847), [w:] Literatura krajowa w okresie romantyzmu 1831–1863, red. M. Janion, M. Maciejewski, M. Gumkowski, Warszawa 1993, t. 3, s. 332-356.

Poezje Tadeusza Łady-Zabłockiego, według wydania R. Podbereskiego z 1845 r., oprac. W. Gącerz, G. Gilewski, wstęp D. Ossowska, Kraków 2013.

Poezje Władysława Strzelnickiego, Żytomierz 1860, oprac. G. Gilewski, wstęp E. Lijewska, Kraków 2013.

Samborska-Kukuć D., Polski Inflantczyk. Kazimierz Bujnicki (1788–1878), Kraków 2008.

Strumpf E., Obrazy Kaukazu. Kartki z podróży (z ilustracjami), przedmowa J. Ochorowicz, Warszawa 1900.

Strzelnicki W., Szkice Kaukazu, Żytomierz 1860.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Downloads

Download data is not yet available.