The Caucasus in the Lyric Poetry of Władysław Strzelnicki and Tadeusz Łada-Zabłocki
PDF (Język Polski)

Keywords

Władysław Strzelnicki
Tadeusz Łada-Zabłocki
the Caucasus
mountains
Caucasian nature
existence

How to Cite

Wojciechowski, P. (2021). The Caucasus in the Lyric Poetry of Władysław Strzelnicki and Tadeusz Łada-Zabłocki. Bibliotekarz Podlaski, 51(2), 259–274. https://doi.org/10.36770/bp.610

Abstract

The text presents the motif of the mountains – the Caucasus, described in the poetic works of Władysław Strzelnicki (1820–1846) and Tadeusz Łada-Zabłocki (1813–1847), belonging to the so-called “groups of Caucasian poets” (Poles exiled to the Caucasus in the first half of the 19th century). A beautiful image of the Caucasian nature emerges here with woven existential reflections. 

https://doi.org/10.36770/bp.610
PDF (Język Polski)

References

Baranowski B., Historia Gruzji, Wrocław 1987.

Ciesielski S., Rosja i Czeczenia – krótka historia dramatu, „Ethos” 1995, nr 2–3 (30–31).

Goč’a B., Kaukaz i jego mieszkańcy w piśmiennictwie polskiego zesłańca Mateusza Gralewskiego (1826–1891), „Wrocławskie Studia Wschodnie” 2003, T. 7, s. 247-266.

Gralewski M., Kaukaz. Wspomnienia z dwunastoletniej niewoli. Opisanie kraju, ludność, zwyczaje i obyczaje, Lwów 1877.

Gralewski M., Listki z Niewoli. Pamiętnik, Lwów 1873.

Inglot M., Polacy piszący na Kaukazie w pierwszej poł. XIX w. Materiały do zagadnienia, „Pamiętnik Literacki” 1957, nr 48/2.

Janion M., Tadeusz Łada-Zabłocki (1813–1847), [w:] Literatura krajowa w okresie romantyzmu 1831–1863, red. M. Janion, M. Maciejewski, M. Gumkowski, Warszawa 1993, t. 3, s. 332-356.

Poezje Tadeusza Łady-Zabłockiego, według wydania R. Podbereskiego z 1845 r., oprac. W. Gącerz, G. Gilewski, wstęp D. Ossowska, Kraków 2013.

Poezje Władysława Strzelnickiego, Żytomierz 1860, oprac. G. Gilewski, wstęp E. Lijewska, Kraków 2013.

Samborska-Kukuć D., Polski Inflantczyk. Kazimierz Bujnicki (1788–1878), Kraków 2008.

Strumpf E., Obrazy Kaukazu. Kartki z podróży (z ilustracjami), przedmowa J. Ochorowicz, Warszawa 1900.

Strzelnicki W., Szkice Kaukazu, Żytomierz 1860.

Articles published in the “gold open access” mode on the basis of a non-exclusive license agreement between the publisher and the author. Permitted use:

- the publication may be read and stored on any device,

- the publication may be cited (with obligatory reference to the author, the title of the text, as well as the full title, bibliographic address of the issue and page of the journal)

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” implements an open access policy by publishing materials in the form of the so-called Gold Open Access. From volume 42 (issue 1/2019), the journal is available under the Creative Commons license (Attribution – ShareAlike: CC BY-SA).

The key declarations of the Open Access and Open Science movement, which we fully support, are available on the CEON Open Science website.

COPYRIGHT:

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” implements an open access policy by publishing materials in the form of the so-called Gold Open Access. The journal is available under the Creative Commons license – Attribution – ShareAlike 4.0: International: CC BY-SA 4.0).

The key declarations of the Open Access and Open Science movement, which we fully support, are available on the CEON Open Science website.
 

“Bibliotekarz Podlaski” allows its readers to read, download, copy, distribute, print, search and link to the full content of articles. We enable full, immediate, unlimited (both in a territorial, temporal and technical sense) open access to all published content, in accordance with the principle that freely available research increases and accelerates the global development of science and the exchange of knowledge.

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” encourages authors to place articles published in the journal in open repositories (after the review or the final version of the publisher), provided that a link to the journal’s website is provided.

The journal does not charge the authors any fees for accepting and publishing their texts.

Downloads

Download data is not yet available.