Poem as a thing. About the poetry of Wacław Tkaczuk
PDF (Język polski)

Keywords

Wacław Tkaczuk
Polish poetry after 1956
literary in the Polish Radio

How to Cite

Nowaczewski , A. (2021). Poem as a thing. About the poetry of Wacław Tkaczuk . Bibliotekarz Podlaski, 53(4), 119-135. https://doi.org/10.36770/bp.648

Abstract

Wacław Tkaczuk (1942–2018) was one of the most important commentators on Polish poetry after 1989, which is best exemplified in his radio broadcast series “Poems from newspapers and magazines” (Polish Radio Program 2, 1991–2014). The author of the article introduces Tkaczuk’s poetry (three volumes of poetry, publications in literary magazines), tries to reconstruct the poet’s creative process and, more importantly, his world-view transformations. 

https://doi.org/10.36770/bp.648
PDF (Język polski)

References

Buchowski M., Buty Ikara. Biografia Edwarda Stachury, Warszawa 2014.

Ciepnij mi tyn mantel. Z Wacławem Tkaczukiem rozmawia Bogdan Prejs, [w:] http://www.bogdanprejs.pl/wac-aw-tkaczuk.html [dostęp: 16.05.2021].

Daję ci wiersz, daję ci rzecz. Jubileusz literacki Wacława Tkaczuka: rozmawiają Piotr Matywiecki i Iwona Smolka, „Tekstualia” 2013, nr 1.

Jubileuszowy portret Wacława Tkaczuka, audycję przygotowała Bogumiła Prządka, emisja 31 marca 2012, Program II Polskiego Radia, [w:] https://www.polskieradio.pl/8/529/Artykul/576878/ [dostęp: 15.05.2021].

Kaliszewski W., Na odwróconym obłoku, „Twórczość” 2013, nr 12.

Kociuba G., Zobaczyć więcej, „Topos” 2013, nr 6.

Levinas E., Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, przeł. M. Kowalska, wstęp B. Skarga, Warszawa 1998.

Pieczara P., Logika fali, „Akcent” 2014, nr 1.

Ricoeur P., Język, tekst, interpretacja. Wybór pism, wyb. i wstęp K. Rosner, przeł. P. Graff, K. Rosner, Warszawa 1989.

Tkaczuk W., Co z ognia, co z wody, Warszawa 1977.

Tkaczuk W., Na więcej, na przepadłe, Warszawa 2013.

Tkaczuk W., Skrzydło liścia, Warszawa 1970.

Żaryn J., Kościół w PRL, Warszawa 2004.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Downloads

Download data is not yet available.