Poem as a thing. About the poetry of Wacław Tkaczuk
PDF (Język Polski)

Keywords

Wacław Tkaczuk
Polish poetry after 1956
literary in the Polish Radio

How to Cite

Nowaczewski , A. (2021). Poem as a thing. About the poetry of Wacław Tkaczuk . Bibliotekarz Podlaski, 53(4), 119–135. https://doi.org/10.36770/bp.648

Abstract

Wacław Tkaczuk (1942–2018) was one of the most important commentators on Polish poetry after 1989, which is best exemplified in his radio broadcast series “Poems from newspapers and magazines” (Polish Radio Program 2, 1991–2014). The author of the article introduces Tkaczuk’s poetry (three volumes of poetry, publications in literary magazines), tries to reconstruct the poet’s creative process and, more importantly, his world-view transformations. 

https://doi.org/10.36770/bp.648
PDF (Język Polski)

References

Buchowski M., Buty Ikara. Biografia Edwarda Stachury, Warszawa 2014.

Ciepnij mi tyn mantel. Z Wacławem Tkaczukiem rozmawia Bogdan Prejs, [w:] http://www.bogdanprejs.pl/wac-aw-tkaczuk.html [dostęp: 16.05.2021].

Daję ci wiersz, daję ci rzecz. Jubileusz literacki Wacława Tkaczuka: rozmawiają Piotr Matywiecki i Iwona Smolka, „Tekstualia” 2013, nr 1.

Jubileuszowy portret Wacława Tkaczuka, audycję przygotowała Bogumiła Prządka, emisja 31 marca 2012, Program II Polskiego Radia, [w:] https://www.polskieradio.pl/8/529/Artykul/576878/ [dostęp: 15.05.2021].

Kaliszewski W., Na odwróconym obłoku, „Twórczość” 2013, nr 12.

Kociuba G., Zobaczyć więcej, „Topos” 2013, nr 6.

Levinas E., Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, przeł. M. Kowalska, wstęp B. Skarga, Warszawa 1998.

Pieczara P., Logika fali, „Akcent” 2014, nr 1.

Ricoeur P., Język, tekst, interpretacja. Wybór pism, wyb. i wstęp K. Rosner, przeł. P. Graff, K. Rosner, Warszawa 1989.

Tkaczuk W., Co z ognia, co z wody, Warszawa 1977.

Tkaczuk W., Na więcej, na przepadłe, Warszawa 2013.

Tkaczuk W., Skrzydło liścia, Warszawa 1970.

Żaryn J., Kościół w PRL, Warszawa 2004.

Articles published in the “gold open access” mode on the basis of a non-exclusive license agreement between the publisher and the author. Permitted use:

- the publication may be read and stored on any device,

- the publication may be cited (with obligatory reference to the author, the title of the text, as well as the full title, bibliographic address of the issue and page of the journal)

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” implements an open access policy by publishing materials in the form of the so-called Gold Open Access. From volume 42 (issue 1/2019), the journal is available under the Creative Commons license (Attribution – ShareAlike: CC BY-SA).

The key declarations of the Open Access and Open Science movement, which we fully support, are available on the CEON Open Science website.

COPYRIGHT:

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” implements an open access policy by publishing materials in the form of the so-called Gold Open Access. The journal is available under the Creative Commons license – Attribution – ShareAlike 4.0: International: CC BY-SA 4.0).

The key declarations of the Open Access and Open Science movement, which we fully support, are available on the CEON Open Science website.
 

“Bibliotekarz Podlaski” allows its readers to read, download, copy, distribute, print, search and link to the full content of articles. We enable full, immediate, unlimited (both in a territorial, temporal and technical sense) open access to all published content, in accordance with the principle that freely available research increases and accelerates the global development of science and the exchange of knowledge.

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” encourages authors to place articles published in the journal in open repositories (after the review or the final version of the publisher), provided that a link to the journal’s website is provided.

The journal does not charge the authors any fees for accepting and publishing their texts.

Downloads

Download data is not yet available.