Architecture of the Polish Digital Equestrian Library in the context of preserving the cultural heritage of the horses’ stud in Janów Podlaski
PDF (Język polski)

Keywords

digital library
digital collections architecture
Polish Digital Equestrian Library
Janów Podlaski
horses
NISO

How to Cite

Naplocha , A. (2022). Architecture of the Polish Digital Equestrian Library in the context of preserving the cultural heritage of the horses’ stud in Janów Podlaski. Bibliotekarz Podlaski, 54(1), 79-91. https://doi.org/10.36770/bp.669

Abstract

The article deals with the topic of the architecture of digital collections presented in the Polish Digital Equestrian Library (Polska Cyfrowa Biblioteka Jeździecka), which is an example of an innovative library-thematic portal. The analysis was based on the nine principles of a good digital collection according to the National Information Standards Organization (NISO). Moreover, the case of the horse stud in Janów Podlaski, as an exemplary search term in the PCBJ catalogue, was presented. The results of the search about the horses’ stud in Janów Podlaski constitute a smaller percentage of the entire collection, but their value is because these materials are unique and can deepen the knowledge about the most famous Polish cultural heritage in the world.

https://doi.org/10.36770/bp.669
PDF (Język polski)

References

Kolasa W. M., Biblioteki cyfrowe na świecie – powstanie i rozwój, [w:] Biblioteki cyfrowe, red. M. Janiak, M. Krakowska, M. Próchnicka, Warszawa, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich: Nauka – Dydaktyka-Praktyka, 2012.

Morawiec B. M., Architekci i użytkownicy bibliotek cyfrowych. wybrane aspekty na przykładzie Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej oraz Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej, „Debiuty Bibliologiczno-Informatologiczne” 2015, nr 3: Pamięci Profesor Wandy Pindlowej, s. 148-164.

Tedd L. A., Large J. A., Digital libraries: principles and practice in a global environment, München, K. G. Saur, 2005.

Źródła elektroniczne:

A Framework of Guidance for Building Good Digital Collections. Wyd. 2. Bethesda: NISO Framework Advisory Group. 2004. http://www.niso.org/framework/framework2.pdf oraz http://framework.niso.org [dostęp: 08.09.2021].

Biblioteka Cyfrowa Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli http://bc.codn.edu.pl/ [dostęp: 08.09.2021].

BoberTeam https://boberteam.pl/ [dostęp: 08.09.2021].

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej, dn. 5 grudnia 2017 r. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 22 listopada 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Janów Podlaski- stadnina koni” https://nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/Pomniki_historii/2017/listopad%202017/Jan%C3%B3w%20Podlaski.pdf [dostęp: 08.09.2021].

Fox E.A. Digital Libraries: Topical Outline. Blacksburg, Virginia Tech. Department of Computer Science. 2001 http://ei.cs.vt.edu/~dlib/tut/FoxAll.pdf [dostęp:08.09.2021].

Gutenberg Project http://www.gutenberg.org/ [dostęp: 08.09.2021].

Jak stworzyć dobre kolekcje? Federacja Bibliotek Cyfrowych, https://fbc.pionier.net.pl/pro/tworzyc-repozytoria-cyfrowe/tworzenie-kolekcji-cyfrowych/ [dostęp:08.09.2021].

Janów Podlaski – stadnina koni. Narodowy Instytut Dziedzictwa. https://zabytek.pl/pl/obiekty/janow-podlaski-janow-podlaski-stadnina-koni [dostęp: 08.09.2021].

Krzyształowicz A. Historia stadniny. Stadnina koni Janów Podlaski. http://www.janow.arabians.pl/pl/historia/stadnina.php [dostęp:08.09.2021].

Małopolska Biblioteka Cyfrowa http://mbc.malopolska.pl/dlibra.html [dostęp: 08.09.2021].

Mazurek C., Parkoła T., Werla M., Rozwój bibliotek cyfrowych w Polsce, materiały Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, s.3 https://lib.psnc.pl/Content/173/Partnerzy%20bibliotek%20-%20PCSS.pdf [dostęp: 08.09.2021].

Morawiec B.M. Biblioteki cyfrowe w Polsce. Blog Lustro Biblioteki https://lustrobiblioteki.pl/biblioteki-cyfrowe-polsce/ [dostęp: 08.09.2021].

O Narodowym Instytucie Dziedzictwa. Narodowy Instytut Dziedzictwa. https://nid.pl/o-nas/ [dostęp: 08.09.2021].

POLONA Biblioteki Narodowej, https://polona.pl/ [dostęp: 08.09.2021].

Polska Cyfrowa Biblioteka Jeździecka, https://pcbj.pl/ [dostęp: 08.09.2021].

Polska Cyfrowa Biblioteka Piosenki, https://bibliotekapiosenki.pl/cbpp [dostęp: 08.09.2021].

Pride of Poland http://prideofpoland.com/ [dostęp:08.09.2021].

Wells H.G., World Brain. Garden Giry, New York, Doubleday, Doran & Go., 1938. https://sherlock.ischool.berkeley.edu/weIls/world_brain.html [dostęp: 08.09.2021].

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa, https://www.wbc.poznan.pl/dlibra [dostęp: 08.09.2021].

Wirtualny Księgozbiór Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES, http://digital.fides.org.pl/ [dostęp: 08.09.2021].

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Downloads

Download data is not yet available.