Perception of androginism in antiquity
PDF (Język polski)

Keywords

Hermaphroditus
Androgynus
Intersex

How to Cite

Suski , R. (2022). Perception of androginism in antiquity. Bibliotekarz Podlaski, 54(1), 373-377. https://doi.org/10.36770/bp.685

Abstract

D. Lewandowska's book is a very interesting monograph on the perception of intersexuality in antiquity. The terms androgynus and hermaphrodite are most often identified with each other as an intersex person. This explanation appears first in the LSJ. The reviewed book shows that the term androgine was viewed as an effeminate male.

https://doi.org/10.36770/bp.685
PDF (Język polski)

References

Gillmeister A., Metus gallicus i libri sibillini. Kilka uwag politycznych o społecznych przyczynach prodigium, „In Gremium” 2007, nr 1.

Gillmeister A., Strażnicy ksiąg sybillińskich, Zielona Góra 2007.

Lewandowska D., Androgyn czy hermafrodyta? Studium nad hermafrodytyzmem w źródłach antycznych, Warszawa 2019.

Lewandowska D., Ciąża mnoga i wieloraczki w starożytności, Warszawa 2021.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Downloads

Download data is not yet available.