“Ah! There will be no Ukraine!”. On the specific approach to the Ukrainian topic in Polish Romanticist poetry
PDF (Język Polski)

Keywords

Romanticism
Ukrainian school
Ukrainian themes
historiosophy

How to Cite

Szargot, M. (2022). “Ah! There will be no Ukraine!”. On the specific approach to the Ukrainian topic in Polish Romanticist poetry. Bibliotekarz Podlaski, 55(2), 173–187. https://doi.org/10.36770/bp.699

Abstract

The paper is devoted to the peculiar way of depicting Ukraine in the works of Polish Romanticist poets. It is shown there as a land undergoing a process of disappearance - in a visual or historiosophical sense. The process of visual disappearance is addressed in works describing the impressions of a stranger, a tourist - simultaneously fascinated by Ukraine and unable to find himself in its infinite space. The historiosophical or metaphysical disappearance, in turn, is the subject of works of the "Ukrainian school", which reflect concern with the violence of civilisational or political changes and death - in the broadest sense - of people, places and social order.

https://doi.org/10.36770/bp.699
PDF (Język Polski)

References

Błoński J., Mikołaj Sęp Szarzyński a początki polskiego baroku, Kraków 1996.

Feliksiak E., Ukraina w „Marii” Antoniego Malczewskiego, [w:] „Szkoła ukraińska” w romantyzmie polskim. Szkice polsko-ukraińskie, red. S. Makowski, U. Makowska, M. Nesteruk, Warszawa 2012.

Goszczyński S., Zamek kaniowski, wprowadzenie napisała H. Krukowska, Białystok 2002.

Grabowicz G. G., Mit Ukrainy w „Śnie srebrnym Salomei”, przeł. E. Jamrozik, „Pamiętnik Literacki” 1987, z. 2.

Hulle P., Ukraina w twórczości okresu mistycznego, [w:] Słowacki mistyczny, Propozycje i dyskusje. Sympozjum. Warszawa 10-11 grudnia 1979, red. M. Janion, M. Żmigrodzka, Warszawa 1981.

Janion M., Gorączka romantyczna, Warszawa 1975.

Kowalczykowa A., Pejzaż romantyczny, Kraków 1982.

Kwapiszewski M., Późny romantyzm i Ukraina. Z dziejów motywu i życia literackiego, Warszawa 2006.

Lasecka-Zielakowa J., Powieść poetycka w Polsce w okresie romantyzmu, Wrocław 1990.

Malczewski A., Maria, oprac. R. Przybylski, Wrocław 1958.

Mickiewicz A., Dzieła. Wydanie Rocznicowe, t. 1: Wiersze, oprac. C. Zgorzelski, Warszawa 1993.

Opacki I., „W środku niebokręga”. Poezja romantycznych przełomów, Katowice 1995.

Opacki I., Z zagadnień cyklu sonetowego w polskim romantyzmie, [w:] A. Opacka, I. Opacki, Ruch konwencji. Szkice o poezji romantycznej, Katowice 1975.

Słowacki J., Dzieła, red. J. Krzyżanowski, t. 1: Liryki i inne wiersze, oprac. J. Krzyżanowski, Wrocław 1959.

Słowacki J., Dzieła, red. J. Krzyżanowski, t. 9: Dramaty, oprac. E. Sawrymowicz, Wrocław 1959.

Stefanowska Z., Ukraina na mapie romantyzmu polskiego, [w:] Mapa romantyzmu polskiego. Pisma z lat 1964–2007, Warszawa 2014.

Tuan Yi-Fu, Przestrzeń i miejsce, przeł. A. Morawińska, Warszawa 1987.

Witkowska A., Dziko – pięknie – groźnie, czyli Ukraina romantyków, [w:] „Szkoła ukraińska” w romantyzmie polskim. Szkice polsko-ukraińskie, red. S. Makowski, U. Makowska, M. Nesteruk, Warszawa 2012.

Articles published in the “gold open access” mode on the basis of a non-exclusive license agreement between the publisher and the author. Permitted use:

- the publication may be read and stored on any device,

- the publication may be cited (with obligatory reference to the author, the title of the text, as well as the full title, bibliographic address of the issue and page of the journal)

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” implements an open access policy by publishing materials in the form of the so-called Gold Open Access. From volume 42 (issue 1/2019), the journal is available under the Creative Commons license (Attribution – ShareAlike: CC BY-SA).

The key declarations of the Open Access and Open Science movement, which we fully support, are available on the CEON Open Science website.

COPYRIGHT:

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” implements an open access policy by publishing materials in the form of the so-called Gold Open Access. The journal is available under the Creative Commons license – Attribution – ShareAlike 4.0: International: CC BY-SA 4.0).

The key declarations of the Open Access and Open Science movement, which we fully support, are available on the CEON Open Science website.
 

“Bibliotekarz Podlaski” allows its readers to read, download, copy, distribute, print, search and link to the full content of articles. We enable full, immediate, unlimited (both in a territorial, temporal and technical sense) open access to all published content, in accordance with the principle that freely available research increases and accelerates the global development of science and the exchange of knowledge.

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” encourages authors to place articles published in the journal in open repositories (after the review or the final version of the publisher), provided that a link to the journal’s website is provided.

The journal does not charge the authors any fees for accepting and publishing their texts.

Downloads

Download data is not yet available.