On Scientific Passion and Poetic Sensitivity. Around the Scientific and Research Activities and Lyrical Works of Halina Twaranowicz
PDF (Język Polski)

Keywords

Belarusian literature
Belarusian-Serbian, and Polish-Belarusian literary ties
Belarusian literature of the World War II period
emigrant Belarusian literature
literary group “Bialowieza”
Christian motifs in literary works

How to Cite

Baczewska-Murdzek, A. (2023). On Scientific Passion and Poetic Sensitivity. Around the Scientific and Research Activities and Lyrical Works of Halina Twaranowicz. Bibliotekarz Podlaski Ogólnopolskie Naukowe Pismo Bibliotekoznawcze I Bibliologiczne, 58(1), 11–25. https://doi.org/10.36770/bp.768

Abstract

The article describes nearly forty years of professional work, and the academic and literary career of one of the most prominent Belarusian and Polish poets, a long-time researcher at the Janka Kupala Institute of Literature of the National Academy of Sciences of Belarus and the Department of Belarusian Philology of the Institute of East Slavonic Philology of the University of Bialystok – Halina Twaranowicz, Ph.D., professor of UwB. The text describes her significant research achievements, publications, and editorial output. Also presented is a discussion of her organizational activities as Head of the Department of Belarusian Philology at UwB, which, also with her significant contribution, has become a vital center of Belarusian literary studies. One of the most important
centers of Polish Belarusian studies next to the Institute of Slavic Studies of the Polish Academy of Sciences and the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin. The final part of the article contains reflections on the specificity of Halina Twaranowicz’s lyrical works.

https://doi.org/10.36770/bp.768
PDF (Język Polski)

References

Adamovič A., Horizonty biełorusskoj prozy, Sovietskij pisatjel, Moskva 1974.

Adamovič A., Ničjeho važnieje. Sovrjemiennyje problemy vojennoj prozy, Моskvа 1985.

Adamovič A., O sovrjemiennoj vojennoj prozie, Sovietskij pisatjel, Moskva 1981.

Adamovič A., Šlach da majsterstva: Stanaŭleńnie mastackaha stylu K. Čornaha Minsk 1958.

Adamovič A., Vojna i djerjevnia v sovrjemiennoj litjeraturje, Minsk 1982.

Adamovič Aleś (Oleksandr) Michajłovič, [v:] Jencikłopiedija Sučasnoji Ukrajini: jencikłopiedija [jelektronna viersija], t. 1, pad red.: I.M. Dziuba, A.I. Žukovśkij, M.H. Žjeleźniak ta in., Kijiv 2001, https://esu.com.ua/article-42630 [dostęp: 2.01.2023].

Альштынюк A., Prablema aŭtabijahrafizmu ŭ tvorčaści Janki Bryla, Białystok 2017.

Biełaruskaja litaratura XVI–XX stst. Pracy Kafiedry biełaruskaj fiłałohii, pod red. H. Twaranowicz, Białystok 2010.

Halina Paŭłaŭna Tvaranovič, [v:] Biełaruskija piśmieńniki: Bijabiblijahrafičny słoŭnik, т. 6, pad red. A.I. Maldzisa, Minsk 1992–1995.

Kavałëŭ S., Halina Tvaranovič jak daśledčyk i papularyzatar biełaruskaj litaratury ŭ Polščy, „Białorutenistyka Białostocka” 2018, t. 10.

Literatury Wschodnioslowiańskie. Z najnowszych badań. Księga dedykowana Profesorowi Janowi Czykwinowi w siedemdziesięciolecie urodzin, pod red. H. Twaranowicz, Białystok 2010.

Nad śviatoju studniaj. Tvorčaja indyvidualnaść Jana Čykvina, pod red. H. Twaranowicz, A. Alsztyniuk, Białystok 2020.

Siegień B., Katedra Filologii Białoruskiej Uniwersytetu w Białymstoku – historia i stan obecny, „Białorutenistyka Białostocka” 2013, t. 5.

Siwek B., Tajemnicza przestrzeń transcendencji. O Bursztynowym jabłku Haliny Twaranowicz,

„Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze” 2013, nr 23.

Starabiełaruskaja litaratura ChI–XVIII stst. Chrestamatyja, pad red. H. Tvaranovič, Białystok

Šlach pa pramoj času. Tom 2. Da historyi biełaruskaj litaratury Polščy. 2008–2018 hh, pod

red. H. Twaranowicz, A. Alsztyniuk, Białystok 2019.

Tvaranovich H., „Memoiren eines Janitscharen oder Türkische Chronik” des Serben Konstantin Mihajlović im belorussisch-polnischen Kontext”, [w:] Gedächtnisraum Literatur – Gedächtnisraum Sprache: Europäische Dimensionen slavischer Geschichte und Kultur. Festschrift für Svetlana und Gerhard Ressel. Trierer Studien zur Slavistik, Band 5, hrsg. A. Bierich, T. Bruns, H.Stahl, Berlin 2019.

Tvaranovič H., Biełaruskaja litaratura. Paŭdniovasłavianski kantekst (Adzinstva hieniezisu, typaŭ litaratur i charaktar uzajemasuviaziej), Мінск 1996.

Tvaranovič H., Biełorusskaja litjeratura v južnosłavianskom kontjekstje (problema kulturno-istoričjeskoho tipa. Avtorjefierat diśsiertacii po fiłołohii, śpiecialnosť VAK RF 10.01.01, https://cheloveknauka.com/v/460239/a#?page=1 [dostęp: 30.12.022].

Tvaranovič H., Burštynavy jabłyk, Białystok 2010.

Tvaranovič H., Čaćviortaja straža, Białystok 2004.

Tvaranovič H., Diariuš Afanasija Filippoviča i Žitije protopopa Avvakuma: tipołohičjeskije schoždjenija v istoričjeskom kontjekstje, „Studia wschodniosłowiańskie” 2021, t. 21.

Tvaranovič H., Litaratura pieryjadu Vialikaj Ajčynnaj vajny, [u:] Historyja biełaruskaj litaratury ChCh stahodździa u 4 tamach, t. 3, Minsk 1999–2002.

Tvaranovič H., Pad niebam Ajčyny. Litaraturna-krytyčnyja artykuły, Białystok 2005.

Tvaranovič H., Pakutaju zdabyty mir. Typałohija charaktaru ŭ biełaruskaj i słavienskaj prozie, Minsk 1991.

Tvaranovič H., Pry bramach Radzimy. Litaraturnaje abjadnańnie «Biełavieža»: stanauleńnie, prablemy, asoby, Białystok 2012.

Tvaranovič H., Viektary biełarusaznaŭčych daśledavańniaŭ, Białystok 2016.

Tvaranovič H., ”Zapiski janyčara” Kanstancina Michajłoviča jak fakt uzajemadačyńnieńniaŭ słavianskich litaratur (XV-XVI st. st.), „Acta Polono-Ruthenica” 1997, nr 1.

Tvaranovič-Sieŭruk H., Nravstviennyj mir hieroja: biełorusskaja i juhosłavskaja vojennaja proza, 60–70-ch hodov, Minsk 1986.

Tvaranovič-Sieŭruk H., U skrajek tysiačahodździa, Minsk 1996.

Tvaranovič-Sieŭruk H., Vierasy Darahanava, Minsk 2000.

Twaranowicz H., W nieba utulenie, przeł. z białorus. J. Leończuk, Białystok 1996.

Tyčka H., Litaraturaznaučych daśledavańni kafiedry, „Białorutenistyka Białostocka” 2010, t. 2.

Vasiluk I., Nacyjanalnaja ideja ŭ biełaruskaj litaratury XI stahodździa, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2017.

Zapiski janyčara: chronika ab tureckich spravach Kanstancina, syna Michajła Kanstancinoviča, sierba z Astrovicy, jaki byŭ uziaty turkami ŭ janyčary: da 180-hodździa polskaha pieršadruku, pad red. Ja. Čykvina, pierakład sa starapolskaj movy Ja.Čykvina, H. Tvaranovič, pradmova H. Tvaranovič, Białystok 2008.

lat białorutenistyki, „Forum akademickie” 2013, nr 7–8, https://prenumeruj.forumakademickie.pl/fa/2013/07-08/kronika-wydarzen/20-lat-bialorutenistyki [dostęp: 21.12.2022].

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Agnieszka Baczewska-Murdzek

Downloads

Download data is not yet available.