The Household Spirit, or "Domowoj", in Folk Culture (Using the Examples from Several Selected Villages in Hajnówka County Against an Eastern Slavic Background)
PDF (Русский)

Keywords

household spirit
beliefs
superstitions
magic practices

How to Cite

Kuprianowicz, A. (2023). The Household Spirit, or "Domowoj", in Folk Culture (Using the Examples from Several Selected Villages in Hajnówka County Against an Eastern Slavic Background). Bibliotekarz Podlaski, 58(1), 159–170. https://doi.org/10.36770/bp.778

Abstract

This article presents certain magical practices, superstitions, and beliefs used in the everyday lives of peasant folk in selected villages in the Hajnówka county, concerning the spirit known as the domowoj. The belief in the domowoj and other oddities, magical practices, and customs related to it were transferred and incarnated in the lives of simple people, mainly after returning to the homeland from the so-called Bieżeństwa, the mass evacuation from the area during the First World War. As a result of changes in society and customs in the Bialystok region,
particularly rapid recently, many mysterious magical practices and procedures connected with the matter in question have been forgotten and are no longer practiced. Some of these remain purely memories of members of the oldest generation.

https://doi.org/10.36770/bp.778
PDF (Русский)

References

Andrinikov P.I., O matierjałax po etnografji Kostromskogo kraja, sobrannyx miestnoujezdnoj komissijej, [v:] Trudy Jarosłavskoho obłastnoho arxijełohičieskoho sjezda, Moskva 1902.

Bobrovskij P., Matieriały dlia geografii i statistiki Rossii, sobrannyje oficerami Gienieralnoho štaba. Grodnienskaja gubiernia, cz. 1, Sanktpietierburg 1863.

Kuprianowicz A., Narodnaja magija v povsiednievnosti sielskix žitielej (na primierie nieskolkix sieł Hajnovskoho povieta na fonie vostočnoho słavjanstva), „Białorutenistyka Białostocka” 2018, t. 10.

Kuznecov N.V., Čerty v domie (opyt sravnitielnoh analiza piersonažej russkoj narodnoj diemonołohii), [v:] Tradicija v folklorze i litieraturie, Sankt-Pietierburg 2000.

Levkijevskaja J.J., Słavjanskije drievnosti, [v:] Etnolinhvističieskij słovar, t. V, pod ried. N.I. Tołstohо, Moskva 1999.

Matieriały folklornyx ekspiedicij 1953–1993 gg., pod ried. prof. V.P. Anikina, Moskva 1998.

Moszyński K., Kultura ludowa Słowian. T. II: Kultura duchowa, cz. I, Warszawa 1967.

Nikiforovskij N.J., Domovyje, [v:] Niečistki. Svod prostonarodnyx v Vitiebskoj Biełorussi i skazanij o niečistoj sile, Vilna 1907.

Prymaka-Oniszk A., Bieżeństwo 1915. Zapomniane dziedzictwo, Wołowiec 2016.

Rybarczyk-Dyjewska J., Biez čietyrox ugłov dom nie stroitsia – rosyjskie ludowe praktyki magiczne związane z gospodarstwem domowym, „Przegląd Wschodnioeuropejski” 2017, № VIII/2.

Rybarczyk-Dyjewska J., Język jako narzędzie magii na przykładzie zaklęć rosyjskich, Kraków 2013.

Rybarczyk-Dyjewska J., Pragmatyka rosyjskich zaklęć leczniczych, Kraków 2015.

Uspienskij sbornik XII–XIII viekov, Moskva 1971.

Vietuxov A., Zagovory, zaklinanija, obieriegi i drugije vidy narodnoho vierovanija, osnovannyje na vierie v siłu słova (Iż istorii mysli), Varšava 1907, vyp. I–II.

Vinogradova Ł.N., Poliesskaja narodnaja diemonołohija na fonie vostočno słovianskix dannyx, [v:] Vostočnosłavjanskij etnolinhvistiieskij sbornik. Issliedovanija i materiały, otv. ried. A.A. Płotnikova, Moskva 2001.

Źródła internetowe:

Vlasova M.N., Enciklopedia russkih sueverij, Sankt-Peterburg 2008, https://coollib.com/b/296330-marina-vlasova-entsiklopediya-russkih-sueveriy/read [dostęp: 30.03.2023].

https://www.culture.ru/poems/4521/domovomu [dostęp: 2.01.2023].

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Adrian Kuprianowicz

Downloads

Download data is not yet available.