Mother and Son in "The Delightful Garden of God’s Love" by Adrian Wieszczycki
PDF (Język Polski)

Keywords

Adrian Wieszczycki
family affairs
relations
occasional poetry

How to Cite

Krawiec-Złotkowska, K. (2023). Mother and Son in "The Delightful Garden of God’s Love" by Adrian Wieszczycki. Bibliotekarz Podlaski Ogólnopolskie Naukowe Pismo Bibliotekoznawcze I Bibliologiczne, 58(1), 223–235. https://doi.org/10.36770/bp.782

Abstract

The article examines family relationships shown in the poetic cycle entitled The Delightful Garden of God’s Love by Adrian Wieszczycki. Attention is drawn to the status
of the Holy Family, especially to the figures of Mary and Jesus, and their role in the work of salvation was analyzed. It is noticed that the Mother of God and her Son – apart from the strictly human relationship – are connected by a bond that goes beyond the canon of the traditional family, and thus beyond the accepted patterns of behavior and relationships with other people. The author also analyzed the form of poetic expression, i.e., a combination of the following forms: cloister and emblematic, resulting in a very original and intricate construction. The poems have a meditative character, and the composition of the cycle is based on the mysteries of the Rosary that tell the History of Salvation. The poet created a literary garden in which specific flowers bloom: lilies symbolizing the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary, the Virgin Mary and Christ, the Lover and the Beloved; roses referring to the attributes of Mary, the Passion of Christ and royal power; and amaranths, which are a symbol of immortality. The Holy Family is an inspiration and a role model for secular families, and its eternal status is constituted by the presence of angels.

https://doi.org/10.36770/bp.782
PDF (Język Polski)

References

Ciołek G., Ogrody polskie, wznowienie i rozdziały uzupełniające: J. Bogdanowski, Warszawa 1978.

Forstner D., Świat symboliki chrześcijańskiej, przeł. i oprac. W. Zakrzewska, P. Pachciarek, R. Turzyński, Warszawa 1990.

Gurowska A., Wprowadzenie do lektury, [w:] A. Wieszczycki, Utwory poetyckie, BPS, t. 22, oprac. i wyd. A. Gurowska, Warszawa 2001.

Jurkowlaniec G., Chrystus Umęczony. Ikonografia w Polsce od XIII do XVI wieku, Warszawa 2001.

Kobielus S., Bestiarium chrześcijańskie. Zwierzęta w symbolice i interpretacji. Starożytność i średniowiecze, Warszawa 2002.

Kobielus S., Krzyż Chrystusa. Od znaku i figury do symbolu i metafory, Warszawa 2000.

Krawiec-Złotkowska K., Amor profanus kontra Amor Divinus w zbiorze „Emblemata” Zbigniewa Morsztyna, [w:] W świecie Erosa i Tanatosa. Studia i szkice, red. G. Różańska, Kraków 2018.

Krawiec-Złotkowska K., Na początku był ogród… Wirydarze w polskiej poezji barokowej na tle kultury dawnej Europy, Słupsk–Wejherowo 2017.

Krawiec-Złotkowska K., Torcular Christi w literaturze polskiego baroku. Wybrane przykłady, „Język – Szkoła – Religia” 2021, t. 16.

Krzewińska A., Sielanka, [w:] Słownik literatury staropolskiej. Średniowiecze – Renesans – Barok, red. T. Michałowska, B. Otwinowska, E. Sarnowska-Temeriusz, Wrocław 1998.

Krzewińska A., Sielanka staropolska. Jej początki, tradycje i główne kierunki rozwoju, Warszawa–Poznań–Toruń 1979.

Kubiak Z., Mitologia Greków i Rzymian, Warszawa 1997.

Künstler-Langner D., Anioły w poezji baroku. Dzieje postaci w kulturze dawnej Europy, Toruń 2007.

Miaskowski K., Rotuły na Narodzenie Syna Bożego, [w:] tegoż, Zbiór rytmów, BPS, t. 3, wyd. A. Nowicka-Jeżowa, Warszawa 1995.

Pelc J., Ogrody jako miejsca szczęśliwe, „Barok. Historia – Literatura – Sztuka” 1997, t. IV,

nr 1 (7).

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, oprac. Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła, Częstochowa 2009.

Prejs M., Kalwarie polskie. Perspektywa komunikacyjna, Warszawa 2022.

Słota P., O zachowaniu się przy stole, [w:] Najdawniejsze zabytki języka polskiego, oprac. W. Taszycki, Wrocław 2003.

Słownik języka polskiego, t. III, red. M. Szymczak, Warszawa 1989.

Staropolskie Arkadie, red. J. Dąbkowska-Kujko i J. Krauze-Karpińska, „Studia Staropolskie. Series Nova” 2010, t. XXIX (LXXXV).

Twardowski K., Pochodnia Miłości Bożej z piącią strzał ognistych, BPS, t. 2, wyd. K. Mrowcewicz, Warszawa 1995.

Wieszczycki A., Ogród rozkoszny Miłości Bożej, [w:] tegoż, Utwory poetyckie, BPS, t. 22, oprac. i wyd. A. Gurowska, Warszawa 2001.

Więckowiak J., Kalwarie barokowe w Polsce, Gdańsk–Wejherowo 2006.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Krystyna Krawiec-Złotkowska

Downloads

Download data is not yet available.