Mary’s Happy Beloved: Saint Joseph in Sermons Szymon Starowolski and Tomasz Młodzianowski
PDF (Język Polski)

Keywords

sermon
ars predicandi
Baroque
saint Joseph
Holy Family

How to Cite

Szczukowski, I. (2023). Mary’s Happy Beloved: Saint Joseph in Sermons Szymon Starowolski and Tomasz Młodzianowski. Bibliotekarz Podlaski Ogólnopolskie Naukowe Pismo Bibliotekoznawcze I Bibliologiczne, 58(1), 237–250. https://doi.org/10.36770/bp.783

Abstract

The aim of this article is to show which ways of interpretation refer to two famous and prominent preachers of the Baroque period – Szymon Starowolski and Tomasz
Młodzianowski, who devoted their church orations to St. Joseph. Both refer to well-known and established in traditional motifs and threads, which were not only recalled but also interpreted according to the technique of constructing sermons. In the preacher’s narratives, Joseph is a pious and just man, prudent, living in purity, whose life will be elevated and transferred into the realm of mystery. Predicants show the figure of Joseph primarily as a participant in the mystery of salvation.

https://doi.org/10.36770/bp.783
PDF (Język Polski)

References

Apokryfy Nowego Testamentu. Ewangelie apokryficzne, pod red. M. Starowieyskiego, Kraków 2005.

Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo, przeł. W. Szymona, Kraków 2012.

Biblia, przeł. Jakub Wujek, oprac. J. Frankowski, Warszawa 1999.

Filas F.L., Święty Józef człowiek Jezusowi najbliższy, przeł. F. Dylewski, Kraków 1979.

Fitych T., Trynitarny egzemplaryzm w nauce o św. Józefie Bernarda Rosy i jego kontynuatorów, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 1986–1987, nr XIX/XX.

Fros H., Sowa F., Twoje imię. Przewodnik onomastyczno-hagiograficzny, Kraków 1975.

Gołębiowski M., Małżeństwo Józefa i Maryi w literaturze i piśmiennictwie staropolskim doby potrydenckiej, Kraków 2015.

„Kieleckie Studia Teologiczne” 2005, t. 4.

Misurek J., Historia i teologia polskiej duchowości katolickiej. T. 1: (w. X–XVII), Lublin 1994.

Młodzianowski T., Kazania i homilie na niedziele doroczne, a także święta uroczyste, t. 4, Poznań 1681.

Simonetti M., Między dosłownością a alegorią. Przyczynek do historii egzegezy patrystycznej, przeł. T. Skibiński, Kraków 2000.

Starowolski S., Świątnica Pańska zamykająca w sobie kazania na uroczystości świąt całego roku, Kraków 1645.

Szczukowski I., „Ćwiczcie się w nabożeństwie”. Studia o kazaniach Tomasza Młodzianowskiego, Bydgoszcz 2017.

Szczukowski I., Między odrzuceniem a zbawieniem. Problematyka ciała w piśmiennictwie religijnym polskiego baroku, Bydgoszcz 2012.

Wałat B.J., Kult św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny u Karmelitów Bosych w Poznaniu, wyd. 2 rozszerzone, Poznań 2014.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Ireneusz Szczukowski

Downloads

Download data is not yet available.