Birthday in Andrzej Zbylitowski’s Genetliacons (Prolegomena)
PDF (Język Polski)

Keywords

genetliakon
occasional poetry
laudatory poetry

How to Cite

Jurkowska, E. A. (2023). Birthday in Andrzej Zbylitowski’s Genetliacons (Prolegomena). Bibliotekarz Podlaski, 58(1), 317–327. https://doi.org/10.36770/bp.788

Abstract

The article concerns selected genetliacons written by Andrzej Zbylitowski for newborn descendants of potential patrons and benefactors (Na krzciny najjaśnieszemu
Władysławowi III, królewicowi polskiemu i szwedzkiemu, który się urodził nad Krakowem, w Łobzowie, roku 1595 dnia 9 czerwca, Na narodziny najjaśniejszego pana Bazylego Alberta, syna najjaśniejszego pana, pana Janusza, księcia na Ostrogu, kasztelana krakowskiego etc., etc.; Najjaśniejszemu i wielmożnemu panu Sebastianowi Lubomirskiemu, hrabi na Wiśniczu, kasztelanowi bieckiemu, staroście sądeckiemu, spiskiemu, dobczyckiemu etc., etc., panu memu najczcigodniejszemu). The research centers primarily on the sources of Zbylitkowski’s poetic invention, connections with the literary and rhetorical tradition and the convention of the era.

https://doi.org/10.36770/bp.788
PDF (Język Polski)

References

Bystroń J.S., Dzieje obyczajów w dawnej Polsce, t. II, Warszawa 1933.

Kochan A. , Wprowadzenie do lektury, [w:] A. Zbylitowski, Wiersze zebrane, Warszawa 2018.

Krzywy R., Poezja staropolska wobec genologii retorycznej. Wprowadzenie do problematyki, Warszawa 2014.

Mazurkowa B., Oświeceniowa muza w darze dzieciom i młodym solenizantom, [w:] W kręgu rodziny i prywatności, pod red. M. Jarczykowej, R. Ryby, Katowice 2014.

Michałowska T., Staropolska teoria genologiczna, Wrocław 1974.

Młynarz K., Uwagi na marginesie dwóch unikatów Andrzeja Zbylitowskiego, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” 1963, z. 8.

Ocieczek R., Sławorodne wizerunki. O wierszowanych listach dedykacyjnych z XVII wieku, Katowice 1982.

Polski Słownik Biograficzny, t. 24, Wrocław 1979.

Sarbiewski M.K., O poezji doskonałej, czyli Wergiliusz i Homer (De perfecta poesi, sive Vergilius et Homerus), oprac. S. Skimina, przeł. M. Plezia, Wrocław 1954.

Ślękowa L., Muza domowa. Okolicznościowa poezja rodzinna czasów renesansu i baroku, Wrocław 1991.

Ślękowa L., Wiersze uświetniające narodziny potomka: ze studiów nad poezją okolicznościowo-rodzinną renesansu i baroku, „Pamiętnik Literacki” 1990, z. 2.

Trębska M., Staropolskie mowy winszujące narodzin potomka. Rekonesans, „Res Rhetorica” 2014, nr 1.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Elżbieta A. Jurkowska

Downloads

Download data is not yet available.