The Images of Children in Wacław Potocki’s Funeral Poetry
PDF (Język Polski)

Keywords

Wacław Potocki
funeral poem
epicedium
Baroque
children

How to Cite

Künstler-Langner, D. (2023). The Images of Children in Wacław Potocki’s Funeral Poetry. Bibliotekarz Podlaski, 58(1), 329–343. https://doi.org/10.36770/bp.789

Abstract

This article presents Baroque funeral poetry devoted to the dead children. Wacław Potocki was the author of many funeral works – songs, threnody, epitaphs – referring to Greek-Roman tradition and epicedium (laudatio, lamentatio, consolatio).
After the death of his three children: Stefan, Zofia, and Jerzy he created Periody and Smutne zabawy, expressing sorrow and looking for purpose of human existence. He focused on the idea of dignitas humana and the themes of Christian eschatology. His meditative and religious poems devoted to the dead children are a result of confrontation with emptiness and emotional pain.

https://doi.org/10.36770/bp.789
PDF (Język Polski)

References

Literatura podmiotowa:

Potocki W., Dzieła, t. 1, oprac. L. Kukulski, wstęp B. Otwinowska, Warszawa 1987.

Potocki W., Smutne zabawy, oprac. zespół pod kierunkiem R. Krzywego, Warszawa 2012.

Literatura przedmiotowa:

Borkowski A., Imaginarium symboliczne Wacława Potockiego: „Ogród nie plewiony”, Siedlce 2011.

Chemperek D., R. Krzywy, Wstęp, [w:] S. Morsztyn, Smutne żale po utraconych dzieciach, oprac. D. Chemperek, R. Krzywy, Warszawa 2007.

Czechowicz A., Różność w rzeczach. O wyobraźni pisarskiej Wacława Potockiego, Warszawa 2008.

Delumeau J., Grzech i strach. Poczucie winy w kulturze Zachodu XIII–XVIII w., przeł. A. Szymanowski, Warszawa 1994.

Forstner D., Świat symboliki chrześcijańskiej, przeł. i oprac. W. Zakrzewska, P. Pachciarek, R. Turzyński, Warszawa 1990.

Goff Le J., Narodziny czyśćca, przeł. K. Kocjan, posłowie Z. Mikołejko, Warszawa 1997.

Gorzkowski A., Humanizm biblijny, [w:] Humanizm. Historie pojęcia, red. A. Borowski, Warszawa 2009.

Halbwachs M., Społeczne ramy pamięci, [w:] Antropologia pamięci. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. R. Chymkowski i in., wstęp P. Majewski, M. Napiórkowski, Warszawa 2018.

Kotarska J., Dignitas humana w twórczości Wacława Potockiego, [w:] Theatrum mundi. Ze studiów nad poezją staropolską, Gdańsk 1998.

Krawiec-Złotkowska K., Przestrzenie Wacława Potockiego, Słupsk 2009.

Krzewińska A., Perspektywy eschatologiczne w poezji polskiego baroku, [w:] Religijność literatury polskiego baroku, red. Cz. Hernas i M. Hanusiewicz, Lublin 1995.

Krzywy R., Wstęp, [w:] W. Potocki, Smutne zabawy, oprac. zespół pod kierunkiem R. Krzywego, Warszawa 2012.

Künstler-Langner D., L’enfant dans les cycles funéraires polonais des XVIe et XVIIe siècles, [w:] La mort de l’enfant. Approches historiques et littéraires, dir. De Ch. Zaremba, Aix en Provence 2011.

Lektury Wacława Potockiego, red. B. Puchalska-Dąbrowska, Białystok 2014.

Nowicka-Jeżowa A., Barok polski między Europą i Sarmacją, cz. 1: Profile i zarysy całości, Warszawa 2011.

Nowicka-Jeżowa A., Sarmaci i śmierć, Warszawa 1992.

Pelc J., Barok – epoka przeciwieństw, Kraków 2004.

Pelc J., Jan Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze polskiej, Warszawa 1980.

Reale G., Historia filozofii starożytnej, t. 1: Od początków do Sokratesa, przeł. E.I. Zieliński, Lublin 1993.

Sieciechowiczowa L., Wacław z Potoka Potocki, Warszawa 1965.

Vovelle M., Śmierć w cywilizacji zachodu. Od roku 1300 po współczesność, przeł. T. Swoboda i inni, Gdańsk 2008.

Wichowa M., Dyskurs Potockiego o poznaniu samego siebie (na tle dziejów imperatywu nosce te ipsum w literaturze staropolskiej), [w:] Lektury Wacława Potockiego, red. B. Puchalska-Dąbrowska, Białystok 2014.

Włodarski M., Barokowa poezja epicedialna. Analizy, Kraków 1993.

Zagożdżon J., Sen w literaturze średniowiecznej i renesansowej, Opole 2002.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Danuta Künstler-Langner

Downloads

Download data is not yet available.