“To be or not to be” − transhumanist vision of the future according to Victor Pelevin (based on the literary work “Transhumanism Inc.”)
PDF (Język Polski)

Keywords

Victor Pelevin
transhumanism
transhumanist vision of the future
immortality
vampires

How to Cite

Pańkowska, E. (2024). “To be or not to be” − transhumanist vision of the future according to Victor Pelevin (based on the literary work “Transhumanism Inc.”). Bibliotekarz Podlaski, 61(4), 83–98. https://doi.org/10.36770/bp.850

Abstract

Victor Pelevin has established a reputation as one of the most interesting, controversial, and mysterious contemporary Russian writers. He is recognized as one of the leading representatives of Russian postmodernism. Pelevin is also known as an attentive and critical observer of the surrounding reality. He is sometimes described as a deep thinker, a prophet, and a visionary. Pelevin’s literary work entitled Transhumanism Inc. (2021) is the subject of the analysis in this paper. The purpose of the article is to show and discuss Pelevin’s transhumanist vision of the future in which an isolated brain (removed from its host) will be able to survive indefinitely in a specialized container (‘a jar’) and human consciousness will exist within a virtual reality. However, access to this ‘jar dimension’ will be exclusive, limited only to the wealthy, leaders, and world oligarchs. However, it is the vampires, as supernatural creatures, who will be the real architects of the world order. This paper focuses on the analysis of the selected aspects of Pelevin’s literary work − mainly those which can be viewed in connection with the assumptions of the transhumanist project. Special attention is paid to the idea of cyber immortality, the concept of morphological freedom, and mind uploading.

https://doi.org/10.36770/bp.850
PDF (Język Polski)

References

Arciszewska K., Ezoteryczny aspekt metamorfozy wampira i wilkołaka w wybranych utworach najnowszej rosyjskiej literatury popularnej, [w:] Światło i ciemność. Ezoteryzm w kulturze XX i XXI wieku, t. 4, red. K. Rutecka i M. Rzeczycka, Gdańsk 2012.

Arciszewska K., Wampiryczna alternatywa starości w powieści Julii Nabokowej „Vip znaczy wampir”, „Slavica Wratislaviensia” 2016, t. 163.

Arciszewska K., Wampiryzm − choroba − wynaturzenie we współczesnej literaturze rosyjskiej, [w:] Choroba − ciało − dusza w literaturze i kulturze, red. J. Tymieniecka-Suchanek, Katowice 2017.

Beigbeder F., 29,99, przekł. M. Duda, J. Grabda, B. Łyszkowska-Zacharek, A. Rydzy, M. Tabor, Warszawa 2001.

Bushuyeva M., „Vyyti na boy s poshlost’yu mira...”, „Literaturnaya gazeta” 2022, nr 7, https://lgz.ru/article/-7-6821-16-02-2022/vyyti-na-boy-s-poshlostyu-mira-/ [dostęp: 14.01.2023].

Cieślak A., Golem czy postczłowiek? Transhumanizm z perspektywy nie-ludzkiej, „Acta Humana” 2013, nr 4.

Ciniewski P., Ambiwalencja transhumanizmu wobec cielesności, „Filozofia i Nauka” 2017, t. 5.

Falenczyk M. SAC, Transhumanizm czy humanizm? Krytyczne spojrzenie na nową ideologię, „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego” 2018, t. 38, nr 1.

Ferdynus M. Ks., Dlaczego śmierć nie jest taka zła?, „Studia Warmińskie” 2019, t. 56.

Grajeta P., Ciało wobec technonauki. Perspektywa transhumanistyczna, „Studia Socjologiczne” 2019, nr 1.

Jeśman J., Postczłowiek jako forma życia. Recenzja książki: Monika Bakke, „Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu”, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010, 271 s., „Przegląd Kulturoznawczy” 2011, nr 2.

Klichowski M., Narodziny cyborgizacji. Nowa eugenika, transhumanizm i zmierzch edukacji, Poznań 2014.

Klichowski M., Technicyzacja: „w niewoli władzy i wolności”, „Studia Edukacyjne” 2019, nr 54.

Kosior W., Kompleks upiora-wampira i jego realizacja we współczesności. Duchowość wampiryczna, „Ex Nihilo” 2009, nr 1.

Lekka-Kowalik A., W poszukiwaniu „eliksiru młodości”, „Ethos” 1998, nr 4.

Leszczyna D., Filozofia egzystencjalna w ujęciu Miguela de Unamuno, „Analiza i Egzystencja” 2009, nr 10.

Ochniak M., „Scriptor ludens”: strategia twórcza Wiktora Pielewina, „Przegląd Rusycystyczny” 2022, nr 4.

Pańkowska E., Postmodernizm w literaturze rosyjskiej − wariant Wiktora Pielewina (Pielewinowscy „nieludzie” na podstawie wybranych utworów), [w:] Literatura rosyjska wobec historii i wartości, red. K. Prus, A. Lis-Czapiga, Rzeszów 2016.

Pańkowska E., Powieści Wiktora Pielewina. Kontekst postmodernistyczny. Interpretacje, Białystok 2016.

Pańkowska E., „S.N.U.F.F.”: człowiek w pułapce symulakrów (postmodernistyczna wizja Wiktora Pielewina), „Acta Neophilologica” 2019, t. 2, nr 21.

Pańkowska E., W poszukiwaniu utraconego (czy nieosiągalnego?) szczęścia… Postmodernistyczno-buddyjski „traktat” Wiktora Pielewina: powieść „Тайные виды на гору Фудзи”, „Studia Wschodniosłowiańskie” 2021, t. 21.

Pelevin V., TRANSHUMANISM INC., Moskva 2021.

Poczobut R., Transhumanizm a kognitywistyka, „Ethos” 2015, nr 3.

Polak A., „Dzień oprycznika” Władimira Sorokina, czyli o chorej Rosji, która „wyzdrowiała”, [w:] Choroba − ciało − dusza w literaturze i kulturze, red. J. Tymieniecka-Suchanek, Katowice 2017.

Skomorochy, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/skomorochy;3976018.html [dostęp: 14.01.2023].

Wójtowicz M., Idea cybernieśmiertelności a struktura bytu ludzkiego, „Logos i Ethos” 2020, t. 52.

Wójtowicz M., Transhumanistyczna koncepcja szczęścia postczłowieka – krytyczna analiza wybranych aspektów, „Teologia i Moralność” 2022, t. 17, nr 1.

Zywert A., Codzienność przyszłości, czyli pytanie o życie wieczne, „Przegląd Rusycystyczny” 2020, nr 2.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 Ewa Pańkowska

Downloads

Download data is not yet available.