The bodily representations of eating disorders in the works “Oto ciało moje” by Aleksandra Pakieła and “Milk Fed” by Melissa Broder
PDF (Język Polski)

Keywords

anorexia in literature
bulimia in literature
somatopoetics
abject
neurotic need for love

How to Cite

Stryjakowska, A. (2024). The bodily representations of eating disorders in the works “Oto ciało moje” by Aleksandra Pakieła and “Milk Fed” by Melissa Broder. Bibliotekarz Podlaski, 61(4), 113–126. https://doi.org/10.36770/bp.852

Abstract

The article presents a comparative analysis of the literary works Oto ciało moje (This is my body) by Aleksandra Pakieła and Milk Fed by Melissa Broder, focusing on the concept of somatopoetics as conceptualized by Anna Łebkowska. It interprets the somatic representations of the protagonists’ mental crises, which extend beyond typical acts of body disciplining associated with eating disorders. Highlighting the protagonists’ unsatisfied need for physical and emotional closeness to their mothers, a need sublimated through the pleasure derived from the texture and warmth of meals, the article also reflects on the relationship between compulsive eating, a result of prolonged starvation, and increased sexual desire, a theme emphasized in both works. These drives are linked to the heroines’ desires to deepen their connection with their bodies and restore somatopsychic coherence. While Pakieła’s protagonist is on the path to recovery, Broder’s protagonist disturbingly transitions from anorexia to binges, entwined with overwhelming lust. In this context, descriptions of her lover’s body, often likened to food, serve to objectify the other person.

https://doi.org/10.36770/bp.852
PDF (Język Polski)

References

Basic Psychoanalytic Concepts on the Libido Theory, ed. H. Nagera, Abingdon-on-Thames 2014.

Bełza M., To nie jest powieść. Recenzja książki „Oto ciało moje” Aleksandry Pakieły, „Kultura Liberalna” 2022, nr 705, https://kulturaliberalna.pl/2022/07/12/marcin-belza-recenzja-aleksandra-pakiela-oto-cialo-moje/ [dostęp: 20.11.2022].

Broder M., Milk Fed, New York 2021.

Broder M., Mleko i głód, tłum. K. Gucio, Wołowiec 2022.

Budnik A., Niby coś, https://www.dwutygodnik.com/artykul/10231-niby-cos.html [dostęp: 20.12.2022.].

Darska B., Wydmuszka (A. Pakieła, Oto ciało moje), http://bernadettadarska.blogspot.com/2022/07/wydmuszka-pakiea-oto-ciao-moje.html [dostęp: 20.11.2022].

Drwięga M., Ciało człowieka. Studium z antropologii filozoficznej, Kraków 2005.

Featherstone M., Ciało w kulturze konsumpcyjnej, tłum. I. Kurz, [w:] Antropologia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów, red. M. Szpakowska, Warszawa 2008.

Harlow’s Classic Studies Revealed the Importance of Maternal Contact, Association for Psychological Science, https://www.psychologicalscience.org/publications/observer/obsonline/harlows-classic-studies-revealed-the-importance-of-maternal-contact.html [dostęp: 12.01.2023].

Horney K., Neurotyczna osobowość naszych czasów, tłum. H. Grzegołowska, Poznań 2019.

Jelonek A., Trzeba być cicho, Warszawa 2022.

Łebkowska A., Somatopoetyka – afekty – wyobrażenia. Literatura XX i XXI wieku, Kraków 2019.

Obudź w sobie Miriam, https://contekstualni.pl/obudz-w-sobie-miriam/ [dostęp: 20.12.2022].

Pakieła A., Oto ciało moje, Warszawa 2022.

Rogowska-Strangret M., Ciało – poza Innością i Tożsamością. Trzy figury ciała w filozofii współczesnej, Gdańsk 2019.

Szopa K., Fitting bodies: kulturowa polityka rozmiaru ciała, [w:] Konteksty feministyczne. Gender w życiu społecznym i kulturze, red. P. Chudzicka-Dudzik, E. Durys, Łódź 2014.

Szot W., [Recenzja] Aleksandra Pakieła, „Oto ciało moje”, https://zdaniemszota.pl/4627-recenzja-aleksandra-pakiela-oto-cialo-moje [dostęp: 19.11.2022].

Tużnik M., Problem abiekcji w kulturze, „Kultura i Wartości” 2016, nr 19.

Urbaniak M., „Mleko i głód”: Wiele rozkoszy, https://www.vogue.pl/a/mleko-i-glod-wiele-rozkoszy [dostęp: 19.11.2022].

Zimbardo P.G., Johnson R.L., McCann V., Psychologia. Kluczowe koncepcje, t. 4: Psychologia osobowości, tłum. J. Kowalczewska, A. Wilkin-Day, Warszawa 2020.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 Anna Stryjakowska

Downloads

Download data is not yet available.