A new human, version 2.0 (based on selected works of modern Russian and Ukrainian prose)
PDF (Język Polski)

Keywords

human of the future
posthumanism
technology
post-anthropocentrism
immortality
fiction

How to Cite

Zywert, A. (2024). A new human, version 2.0 (based on selected works of modern Russian and Ukrainian prose). Bibliotekarz Podlaski, 61(4), 153–168. https://doi.org/10.36770/bp.855

Abstract

The aim of this article is to explore the future human’s place, role, and status. The analysis draws on selected works of prominent modern Russian and Ukrainian writers, including science fiction authors such as Anna Starobinets, Dmitry Glukhovsky, Vladimir Sorokin, Viktor Pelevin, Boris Akunin, and Max Kidruk. The analysis concludes that amidst rapid scientific advancement, humanity may achieve potential immortality, but paradoxically, it could lose its dominant position in the world. In the post-anthropocentric era, challenges will emerge concerning human interactions with robots, androids, avatars, cyborgs, and bots, necessitating ‘negotiations’ with these entities, now perceived as full-fledged members of society.

https://doi.org/10.36770/bp.855
PDF (Język Polski)

References

Akunin B., Čhartišvili G., Kladbiŝenskie istorii, Moskva 2006.

Bakke M., Posthumanizm: człowiek w świecie większym niż ludzki, [w:] Człowiek wobec natury – humanizm wobec nauk przyrodniczych, red. J. Sokolski, Warszawa 2010.

Cudo A., Zabielska E., Zapała D., Interfejsy mózg-komputer oparte o techniki elektroencefalograficzne, https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/3458/interfejsy_mozg-komputer_oparte_o_techniki_elektroencefalograficzne.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 02.11.2022].

Featherstone M., Ciało w kulturze konsumpcyjnej, [w:] Antropologia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. A. Chałupnik, J. Jaworska, J. Kowalska-Leder, I. Kurz, M. Szpakowska, wstęp i red. M. Szpakowska, Warszawa 2008.

Gajewska G., Arcy-Nie-Ludzkie. Przez science fiction do antropologii cyborgów, Poznań 2010.

Karandašev V., Žit´ bez straha smerti, Moskva–Sankt-Peterburg 2005.

Kidruk M., Bot, http://loveread.ec/view_global.php?id=32526 [dostęp: 12.09.2022].

Krzysztofek K., Percepcja cyberprzestrzeni, https://www.computerworld.pl/news/Percepcja-cyberprzestrzeni,322176.html [dostęp: 02.11.2022].

Lem S., Fantastyka i futurologia, Kraków 2003.

Magrian Z., Transhumanizm – nowy etap dla ludzkości czy szkodliwa utopia?, Miscellanea Anthropologica et Sociologica 2021, 22(2)–22(3), s. 124–146.

Mazurkiewicz A., Z problematyki cyberpunku. Literatura – Sztuka – Kultura, Łódź 2014.

Olsen B., Jak rzeczy pamiętają, [w:] Antropologia pamięci. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. R. Chymkowski, P. Dorosielski, P. Majewski, M. Napiórkowski, P. Rodak, R. Sulima, wstęp i red. P. Majewski, M. Napiórkowski, Warszawa 2018.

Pelevin V., Lûbov´ k trem cukerbrinam, Moskva 2014.

Pelevin V., Šlem užasa, http://www.loveread.ec/contents.php?id=2944 [dostęp: 12.09.2022].

Radkowska-Walkowicz M., Biotransfiguracje – sztuka, życie, polityka, „Teksty Drugie” 2013, nr 1–2.

Sorokin V., «Simbioz fiziologii, šou i mody», Vladimir Sorokin osožženii knig, sčast´e i novyh gadžetah, Besedovala Natal´â Kočetkova, https://lenta.ru/articles/2017/03/06/manaraga/ [dostęp: 10.05.2022].

Starobinec A., Živuŝij, Moskva 2011.

Starobinec A., Živye, https://4italka.su/fantastika/ujasyi/142154.htm [dostęp: 12.09.2022].

Szymański K., Transhumanizm: utopia czy ekstropia?, „IDEA – Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych” 2015, nr 27, s. 159–175.

Wolfe C., Animal studies, dyscyplinarność i post(humanizm), „Teksty Drugie” 2013, nr 1–2.

Zawojski P., Monitory między nami. O byciu razem i osobno w cyberprzestrzeni, [w:] Wiek ekranów. Przestrzenie kultury widzenia, red. A. Gwóźdź i P. Zawojski, Kraków 2002.

Zawojski P., Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii, Katowice 2018.

Zawojski P., Posthumanizm, czyli humanizm naszych czasów, „Kultura i Historia” 2017, nr 32, http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/wp-content/uploads/2018/05/Kultura-i-Historia-nr-32-2017-71-79.pdf [dostęp: 02.11.2022].

Zywert A., Przekleństwo nieśmiertelności. Rozważania o niesubordynacji (Dmitrij Głuchowski, FUTU.RE), [w:] W kręgu problemów antropologii literatury. Antropologia przyszłości, pod red. W. Supy i E. Pańkowskiej, Białystok 2018.

Zywert A., W labiryncie światów umysłu, czyli o „Hełmie grozy” Wiktora Pielewina, [w:] Rosja w dialogu kultur, t. 2, pod red. B. Żejmo, Toruń 2015.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 Aleksandra Zywert

Downloads

Download data is not yet available.