A page from the history of Polish-Ukrainian relations in the 19th century: Włodzimierz Wysocki for Volodymyr Antonovych – words of gratitude from a Pole to a Ukrainian
PDF (Język Polski)

Keywords

Włodzimierz Wysocki
Volodymyr Antonovych
Polish-Ukrainian relations
poetry of Polish positivism
poetry of the “Ukrainian school” of Polish Romanticism

How to Cite

Bracka, M. (2024). A page from the history of Polish-Ukrainian relations in the 19th century: Włodzimierz Wysocki for Volodymyr Antonovych – words of gratitude from a Pole to a Ukrainian. Bibliotekarz Podlaski, 61(4), 191–203. https://doi.org/10.36770/bp.857

Abstract

This publication presents for the first time Włodzimierz Wysocki’s poetry dedicated to Volodymyr Antonovych, along with a discussion of the poem’s creation and content. A toast by Włodzimierz Wysocki, a Polish poet-positivist and a proponent of the “Ukrainian school” of Polish Romanticism, living in Kyiv, celebrates the 25th anniversary of the scientific work of the prominent Ukrainian historian and University of Kyiv professor, Volodymyr Antonovych, and presents the author’s concerns. It attempts to uncover the roots of these suspicious relations, establish mutual understanding, and eliminate hatred. Thus, Wysocki’s work forms a significant chapter in the history of Polish-Ukrainian relations.

https://doi.org/10.36770/bp.857
PDF (Język Polski)

References

Adamski Ł., Włodzimierz Antonowicz, „Nowa Europa Wschodnia” 2008, s. 63–75.

Antonowicz W., Moja spowiedź, „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze” 1998, t. 6–7.

Bracka M., Włodzimierz Wysocki – kijowski fotograf i poeta, [w:] W. Wysocki, Oksana. Szkic sielankowy. Poematy i wiersze, oprac. tekstów, przypisy, red. tomu J. Ławski, Białystok 2023.

Kostkiewiczowa T., Toast, [w:] Słownik terminów literackich, pod red. J. Stawińskiego i in., Wrocław 2000.

Listy Elizy Orzeszkowej do Franciszka Rawity-Gawrońskiego, https://pl.wikisource.org/wiki/Listy_Orzeszkowej_do_Franciszka_Rawity_Gawrońskiego [dostęp: 7.09.2023].

Listy Włodzimierza Wysockiego do Elizy Orzeszkowej, Archiwum Orzeszkowej w IBL PAN w Warszawie, sygn. AEO 800.

Szandra W., Chłopomanstwo, narodnyćko-kulturna teczija, [w:] Encykłopedija istoriji Ukrajiny: t. 10: T-Ja, redkoł.: W.A. Smolij (hołowa) ta in., K.: W-wo „Naukowa dumka” 2013, http://www.history.org.ua/?termin=Khlopomany [dostup: 7.09.2023].

Wysocki W. Toast na uczczenie Włodzimierza Antonowicza, profesora Uniwersytetu Kijowskiego, wypowiedziany z powodu 25 letniej rocznicy Jego pracy na polu naukowym, d. 24 lutego

r., Інститут рукописів Національної бібліотеки України імені В. Вернадського, № 8063.

Ziętarska J., Włodzimierz Wysocki (1846–1894), [w:] Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku, seria 4, Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu, t. 1, pod red. J. Kulczyckiej-Saloni, H. Markiewicza, Z. Żabickiego, Warszawa 1965.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 Mariya Bracka

Downloads

Download data is not yet available.