A dysfunctional family in „Pan Tadeusz” by Adam Mickiewicz
PDF (Język Polski)

Keywords

Pan Tadeusz
Adam Mickiewicz
family
dysfunction
child

How to Cite

Woźniakowska, N. (2024). A dysfunctional family in „Pan Tadeusz” by Adam Mickiewicz. Bibliotekarz Podlaski, 61(4), 235–248. https://doi.org/10.36770/bp.859

Abstract

The subject of this article is to present a dysfunctional family on the example of Pan Tadeusz by Adam Mickiewicz. The title character of the epic grew up in a family with pronounced dysfunction on many levels. As a small boy, he was abandoned by his father, Jacek Soplica, who could not cope with his unrequited love for Ewa Horeszkówna. Due to his alcohol addiction and constant desire for revenge, he neglected both the mother of his son and Tadeusz himself. Later events in the life of the title character show what problems the young man had to struggle with in his adult existence. Visible confusion and a desire to escape responsibility for one's actions illustrate the consequences of even a short-term upbringing in a dysfunctional family.

https://doi.org/10.36770/bp.859
PDF (Język Polski)

References

Bibliografia podmiotowa:

Mickiewicz A., Pan Tadeusz, czyli Ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem, Wrocław 2018.

Bibliografia przedmiotowa:

Ariès P., Historia dzieciństwa. Dziecko i rodzina w dawnych czasach, przeł. M. Ochab, Gdańsk 1995.

Boguszewski R., Współczesne znaczenie i rozumienie rodziny w Polsce, „Zeszyty Naukowe KUL” 2015, t. 59, nr 4.

Cudak H., Dysfunkcje rodziny i jej zagrożenia opiekuńczo-wychowawcze, „Pedagogika Rodziny” 2011, t. 1, nr 2.

Kawula S., Więzi społeczne w rodzinie, [w:] Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, red. S. Kawula, J. Bragiel, A.W. Janke, Toruń 2006.

Kowalczykowa A., Romantyzm, nowe spojrzenie, Warszawa 2008.

Lisak A., Miłość, kobieta i małżeństwo w XIX wieku, Warszawa 2009.

Markiewicz H., Imiona sławy Pana Tadeusza 1925–2003, Kraków 2000.

Perrot M., Historia życia prywatnego od rewolucji francuskiej do I wojny światowej, t. 4, przeł. A. Paderewska-Gryza, B. Panek, W. Gilewski, Wrocław 1999.

Piechota M., Od tytułu do epilogu. Studia i szkice o Panu Tadeuszu, Katowice 2000.

Pigoń S., Wstęp, [w:] Pan Tadeusz, czyli Ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem, Wrocław 2018.

Prokop J., Dom rodzinny, [w:] Słownik literatury polskiej XIX wieku, pod red. J. Bachórza, A. Kowalczykowej, Wrocław 1991.

Wellek R., Warren A., Teoria literatury, przeł. J. Krycki, I. Sieradzki, M. Żurowski, Warszawa 1976.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 Nina Woźniakowska

Downloads

Download data is not yet available.