Ukrainian Orbits of Adam Mickiewicz: Regional Aspect
PDF (Українська)

Keywords

Ukrainian
Polish
romanticism
ballad

How to Cite

Romaszczenko, L. (2024). Ukrainian Orbits of Adam Mickiewicz: Regional Aspect. Bibliotekarz Podlaski, 61(4), 249–270. https://doi.org/10.36770/bp.860

Abstract

The article explores the Ukrainian period in Adam Mickiewicz’s life, focusing on his stays in various regions such as Kyiv, Cherkasy, Kirovograd, Odesa, and Kharkiv. It analyses Ukrainian motifs in his creative work and the influence of Ukrainian (Slavic) folklore on it. Special attention is given to the Polish poet's relationships with Ukrainian writers and cultural figures, particularly P. Hulak-Artemovsky. Additionally, the author conducts a comparative analysis of the Polish romantic poet's stories, especially ballads, with the literary works of Ukrainian poets such as T. Shevchenko, L. Kostenko, and V. Symonenko.

https://doi.org/10.36770/bp.860
PDF (Українська)

References

Bajko M., Ile Odessy jest w sonetach „odeskich” Adama Mickiewicza? [w:] Polacy w Odessie. Studia Interdyscyplinarne, red. nauk. Jarosław Ławski, Natalia Maliutina, Robert Szymula, Białystok – Odessa 2021.

Dierżawin K., Płamiennyj gienij, [w:] Ju. Słowackij, Izbrannyje soczinienija: w 2 t., t. 1, Moskwa 1990.

Hułak-Artemowśkyj P., Twory, Kyjiw 1964.

Istorija ukrajinśkoji literatury XIX stolittia. Hułak-Artemowśkyj, reżym dostupu: http://tvory.net.ua/ukrainska_literatura/lib2/istoriya_ukr_literatury_xix_st/16.html [dostup: 3.02.2022].

Kabrżyckaja T., Chmialnicki M., Dziukawa E., Narysy susiedaznaustwa: Ukraina, Polszcza u prastory i czasie waczyma biełarusau: Znakawyja admietnasci mifałohii, falkłoru, kultury, naradaznauczych kanceptau mastackaha twora, Minsk 2012.

Kronika bibliograficzna i teatralna, „Przegląd Polski” 1870, kwartał III, styczeń-luty-marzec.

Lina Kostenko: Nawczalnyj posibnyk-chrestomatija, uporiad. H. Kłoczek, Kirowohrad 1999.

Literaturno-memorialnyj muzej Maksyma Rylśkoho, reżym dostupu: http://rulskiy.kiev.ua/index.php/literaturnyi-kalendar/69-natan-rybak-i-maksym-rylsky-5544 [dostup: 3.02.2022].

Malinowski A., Адам Мицкевич в Одессе. Феномен пограничья, „Bibliotekarz Podlaski” 2019, nr 1.

Markewycz O., Jak «polśkyj Walter Skott» szukaw ostanńioho turka Akkermana, reżym dostupu: https://tira.city/blogs/66622/yak-polskij-valter-skott-shukav-ostannogo-turka-akkermana [dostup: 5.02.2022].

Mickewycz A., Wybrane: Poetyczni twory, Kyjiw 1984.

Mickiewicz A., Izbrannoje, Kijew 1977.

Mify narodow mira: Encykłopiedija: Elektronnoje izdanije, gł. Riedaktor S. Tokariew, Moskwa 2008.

Neczuj-Łewyćkyj I., Zibrannia tworiw u desiaty tomach, t. 10, Kyjiw 1968.

Odessa w literaturach słowiańskich. Studia, red. J. Ławski, N. Maliutina, Białystok–Odessa 2016.

Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska z czasów panowania Jana Kazimierza, Michała Korybuta i Jana III, Poznań 1836, https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/1005/edition/1505/content [dostęp: 5.02.2022].

Raczyński E., Przedmowa, [w:] Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska z czasów panowania Jana Kazimierza, Michała Korybuta i Jana III, Poznań 1836.

Radyszewskyj R., Adam Mickiewycz – Maksym Rylśkyj: problemy recepciji, [w:] Slowjanśkyj swit: Zbirnyk naukowych prać, Kyjiw 2011, wyp. 9.

Rylśkyj M., Sonety, Kyjiw 2005.

Rymkiewicz J.M., Słowacki. Encyklopedia, Warszawa 2004.

Sydiaczenko N., Krymśki poczuttia, uwjazneni u formu soneta, „Słowo i Czas” 2009, № 9.

Symonenko W., Bereh czekań, München 1973.

Symonenko W., Ty znajesz, szczo ty – ludyna: Wirszi, sonety, poemy, kazky, bajky, Kyjiw 2001.

Szewczenko T., Zibrannia tworiw: U 6 tomach, t. 3, Kyjiw 2003.

Werwes H., Adam Mickiewycz w ukrajinśkij literaturi, Kyjiw 1955.

Werwes H., Adam Myckewycz, [w:] A. Myckewycz, Yzbrannoe, Kyjiw 1977.

Wynnyczenko W., Szczodennyk, T. 1: (1911–1920), red., wstupna stattia iprymitky H. Kostiuka, Edmonton–Ńiu-Jork 1980.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 Ludmiła Romaszczenko

Downloads

Download data is not yet available.