Zombies as an expression of trauma. Dehnel and the Polish case
PDF (Język Polski)

Keywords

zombie figure theme
Jacek Dehnel
Ale z naszymi umarłymi
a matter of trauma
romantic paradigm

How to Cite

Gruntkowska, D. (2024). Zombies as an expression of trauma. Dehnel and the Polish case. Bibliotekarz Podlaski, 61(4), 271–287. https://doi.org/10.36770/bp.861

Abstract

The article deals with the topic of the zombie figure on the example of Jacek Dehnel’s novel: Ale z naszymi umarłymi. The figure of the zombie is analyzed, its reference to the
issue of trauma, as well as the romantic paradigm. In the article, the issue of zombies
is primarily related to the necrophilic nature of Polish culture and how the culture of
persevering in death was created and initiated by Romanticism. The object of interest is also the contemporary image of Poland and the social diagnosis made by Dehnel.

https://doi.org/10.36770/bp.861
PDF (Język Polski)

References

Dehnel J., Ale z naszymi umarłymi, Kraków 2019.

Foucault M., Trzeba bronić społeczeństwa. Wykłady w Collège de France, 1976, przeł. M. Kowalska, Warszawa 1998.

Fromm E., Anatomia ludzkiej destrukcyjności, przeł. J. Karłowski, wstęp M. Chałubiński, Poznań 1999.

Grzęda E., „Będziesz z chlubą wskazywać synów twoich groby...”. Mitologizacja mogił bohaterów w literaturze i kulturze polskiej lat 1795–1863, Wrocław 2011.

Janion M., „...I świeci kanonier ostatni”, [w:] taż, Reduta. Romantyczna poezja niepodległościowa, Kraków 1979.

Janion M., Do Europy tak, ale razem z naszymi umarłymi, Warszawa 2000.

Janion M., Poezja w kraju. Próba syntezy, [w:] Literatura krajowa w okresie romantyzmu 1831–1863, red. taż, B. Zakrzewski, M. Dernałowicz, Kraków 1975.

Janion M., Wobec zła, Chotomów 1989.

Janion M., Żyjąc tracimy życie. Niepokojące tematy egzystencji, Warszawa 2001.

Kristeva J., Czarne słońce. Depresja i melancholia, przeł. M.P. Markowski, R. Ryziński, wstęp M.P. Markowski, Kraków 2007.

LaCapra D., Historia w okresie przejściowym. Doświadczenie, tożsamość, teoria krytyczna, przeł. K. Bojarska, Kraków 2009.

Ławski J., Staropruskie pierwowzory Konrada Wallenroda i Halbana, [w:] Romantyzm środkowoeuropejski w kontekście postkolonialnym, cz. 1, red. M. Kuziak, B. Nawrocki, Warszawa 2016.

Marcinów M., Historia polskiego szaleństwa, t. 1, Słońce wśród czarnego nieba. Studium melancholii, Gdańsk 2017.

Olkusz K., Narracje zombiecentryczne. Literatura – Teoria – Antropologia, Kraków 2019.

Sowa J., Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą, Kraków 2011.

Toniak E., Śmierć bohatera. Motyw śmierci heroicznej w polskiej sztuce i literaturze od powstania kościuszkowskiego do manifestacji 1861, Gdańsk 2015.

Uffelmann D., (Nad)kompensacja wymuszonej emigracji: „Księgi” Mickiewicza, czyli jeszcze raz o resentymencie antykolonialnym, [w:] Romantyzm środkowoeuropejski w kontekście postkolonialnym, cz. 2., red. M. Kuziak, B. Maciejewski, Kraków 2016.

Zawadzka D., „Narracja narodu” i Lelewel, [w:] Romantyzm środkowoeuropejski w kontekście postkolonialnym, cz. 1, red. M. Kuziak, B. Nawrocki, Warszawa 2016.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 Dominika Gruntkowska

Downloads

Download data is not yet available.