Lviv unread?
PDF (Język Polski)

Keywords

Lviv
memoir literature
essays
columns
journalistic texts

How to Cite

Piechota, D. (2024). Lviv unread? [Rev. Z. Czajkowska, Literary Topographies of Lviv. Comparative sketches, Katowice: Silesia University Press, 2021, 268 pp.]. Bibliotekarz Podlaski, 61(4), 359–364. https://doi.org/10.36770/bp.866

Abstract

In this review, Dariusz Piechota examines Zoriana Czajkowska’s book, Literary Topography of Lviv (2021). Czajkowska mentions at the outset that Lviv is a city that fascinates both researchers of Polish and Ukrainian literature and culture. It is a space
where the influences of many cultures intersect, which undoubtedly contributes to the city's multidimensional character. Czajkowska focuses on works written after World War II, particularly memoirs, essays, columns, and journalistic texts. Piechota concludes that Czajkowska failed to capture the multicultural character of Lviv, and her presentation seems one-sided. Nonetheless, Czajkowska's extensive knowledge of Ukrainian literature, as evidenced by her sources, is commendable.

https://doi.org/10.36770/bp.866
PDF (Język Polski)

References

Czajkowska Z., Literackie topografie Lwowa, Katowice 2021.

Kałążny J., Kategoria pamięci zbiorowej w badaniach literaturoznawczych, „Kultura Współczesna” 2007, nr 3.

Kalinowski W., Hypnos fiction. Nowelistyka Stefana Grabińskiego, Białystok 2016.

Majkowska J., Demon ruchu, duch czasu, widma miejsc. Fantastyczny Grabiński i jego świat, Kraków 2018.

Markiewicz H., Komparatystyka, [w:] Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. 1, red. J. Krzyżanowski i in., Warszawa 1984.

Regiewicz A., Wspólne drogi literatury popularnej i komparatystyki kulturowej, „Jednak Książki. Gdańskie Czasopismo Humanistyczne” 2017, nr 8.

Remak H., Literatura porównawcza – jej definicja i funkcja, [w:] Antologia zagranicznej komparatystyki litewskiej, red. H. Janaszek-Ivanickowa, Warszawa 1997.

Rewers E., Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, Kraków 2005.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 Dariusz Piechota

Downloads

Download data is not yet available.