Several views of the Polish latest literature
PDF (Język Polski)

Keywords

Polish prose
contemporary literature
literary analysis
Stanisław Lem

How to Cite

Trześniewska-Nowak, A. (2024). Several views of the Polish latest literature: [Rev. Polish prose at the turn of the 20th and 21st centuries, Białystok–Kraków: Publishing House of the University of Bialystok – Institute of Literature 2023, p. 252]. Bibliotekarz Podlaski, 61(4), 365–370. https://doi.org/10.36770/bp.867

Abstract

The presented article is a review of the book edited by Dariusz Kulesza Polish Prose at the Turn of the 20th and 21st Centuries. The authors of the individual chapters engage with contemporary Polish literature, while also revisiting classics like Stanisław Lem. The editor’s perspective encourages a closer examination of women’s prose in the context of male-authored literature. The range of topics covered and the monograph’s diversity make it an intriguing source of inspiration for further research into contemporary literature.

https://doi.org/10.36770/bp.867
PDF (Język Polski)

References

Bruszewska-Przytuła D., Przytuła P., Nerdzi i kultura uczestnictwa, [w:] Tropy literatury i kultury popularnej, pod red. S. Buryły, L. Gąsowskiej, D. Ossowskiej, Warszawa 2014.

Martuszewska A., Prawda w powieści, Gdańsk 2010.

Mazurkiewicz A., Kulturowy recykling gotycyzmu? O „odzyskiwaniu” motywów gotyckich przez kulturę popularną, [w:] Tropy literatury i kultury popularnej, pod red. S. Buruły, L. Gąsowskiej, D. Ossowskiej, Warszawa 2014.

Nycz R., „Wyrażanie niewyrażalnego” w literaturze nowoczesnej (wybrane zagadnienia), [w:] tegoż, Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej, Kraków 2001.

Proza polska przełomu XX i XXI wieku, pod red. D. Kuleszy, Białystok–Kraków 2023.

Tradycja i przeszłość genologii, pod red. D. Kuleszy, Białystok 2013.

Więckowska B., Paradygmat romantyczny w „Nocy żywych Żydów” Igora Ostachowicza, [w:] Tropy literatury i kultury popularnej (II), pod red. S. Buryły, L. Gąsowskiej, D. Ossowskiej, Warszawa 2016.

Żaglewski T., Superkultura. Geneza fenomenu superbohaterów, Kraków 2021.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 Agnieszka Trześniewska-Nowak

Downloads

Download data is not yet available.