Łotwa „wymyślana” przez Marię Dąbrowską
PDF

Słowa kluczowe

Maria Dąbrowska
Łotwa
podróż
dziennik
reportaż

Jak cytować

Wróblewski, M. (2019). Łotwa „wymyślana” przez Marię Dąbrowską. Bibliotekarz Podlaski. Ogólnopolskie Naukowe Pismo Bibliotekoznawcze I Bibliologiczne, 45(4), 123-136. https://doi.org/10.36770/bp.220

Abstrakt

Artykuł jest analizą procesu kreacji („wymyślania”) obrazu Łotwy w dwóch tekstach Marii Dąbrowskiej – Dzienniku małej podróży (1927) oraz U północnych sąsiadów (1929) – będących zapisem tej samej podróży. Zjawisko „wymyślania” obcych kultur i społeczeństw przez pisarzy jest w swej strukturze podobne do tego, według Jamesa Clifforda, jak postępują etnologowie, badający inne kultury i społeczeństwa. Strategię „wymyślania” przez Dąbrowską obrazu jednego z krajów bałtyckich przedstawiono w kontekście notatek o Łotwie i Łotyszach, które pojawiają się na kartach dziennika prowadzonego przez pisarkę od roku 1914. Obok elementów typowych dla mikroanaliz społeczno-kulturowych w Dzienniku małej podróży i w książce U północnych sąsiadów pojawiają się tekstowe świadectwa głęboko emocjonalnego przeżywania krótkiego (trzydniowego) spotkania z kulturą Łotwy, co miało związek, po pierwsze, z osobistą sytuacją pisarki, po drugie zaś, stanowi interesujący przykład utrwalania czy przepracowywania romantycznego wzorca Północy.  

https://doi.org/10.36770/bp.220
PDF

Bibliografia

Albert A., Najnowsza historia Polski 1918–1989, wyd. 3, Warszawa 1991.

Clifford J., O etnograficznej autokreacji, [w:] tenże, Kłopoty z kulturą. Dwudziestowieczna etnografia, literatura i sztuka, przeł. E. Dżurak, J. Iracka, E. Klekot, M. Krupa, S. Sikora, M. Sznajderman, Warszawa 2000.

Cynarski J., Łotwa współczesna z 2 mapami i 18 ilustracjami, Warszawa 1925.

Davis N., Europa, przeł. E. Tabakowska, Kraków 1999.

Dąbrowska M., Dziennik małej podróży, „Kobieta Współczesna” 1927, nr 25–36.

Dąbrowska M., Dzienniki 1914–1945, t. 2, wyb. wstęp i przypisy T. Drewnowski, Warszawa 1999.

Dąbrowska M., Finlandia, wzorowy kraj kooperacji, Warszawa 1913.

Dąbrowska M., U północnych sąsiadów, Warszawa 1929.

MacCannell D., Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, przeł. E. Klekot, A. Wieczorkiewicz, Warszawa 2002.

Nawrocka E., Osoba w podróży. Podróże Marii Dąbrowskiej, Gdańsk 2002.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Pobrania

Download data is not yet available.