Tom 45 Nr 4 (2019): INFLANTCZYCY. ŁOTEWSKO-POLSKIE ZWIĄZKI KULTUROWE W XIX I XX WIEKU
INFLANTCZYCY. ŁOTEWSKO-POLSKIE ZWIĄZKI KULTUROWE W XIX I XX WIEKU

REDAKTOR NAUKOWY NUMERU:

Dr Łukasz Zabielski 

CAŁY NUMER
PDF

Universalia: pogranicza wschodnioeuropejskie

Violetta Wróblewska
137-152
Ludowe bajki łotewskie w badaniach polskich folklorystów (rekonesans)
PDF
Henryk Pietkiewicz
153-165
Образы Латыша и Поляка в Белорусском фoльклoре (нa материaле Поставского района Витебской Области) [pol. Obraz Łotysza i Polaka w białoruskim folklorze. Na materiale obwodu witebskiego]
PDF (Русский)
Artur Malinowski
167-180
Тарту как город границ. Текст – кафедра – культура – история [pol. Tartu jako miasto granic. Tekst – katedra – kultura – historia]
PDF (Русский)
Barbara Dwilewicz
181-192
Problematyka językowa na łamach polskiego tygodnika z Rygi „Nasze Życie”
PDF
Antra Kļavinska
193-210
Nezinātniski priekšstati par poļu valodu Latgalē [pol. Nienaukowe poglądy na język polski w Łatgalii]
PDF (Latvian)
Andrzej Baranow
211-229
Anna Kaupuż i jej tajemnicza korespondencja z Aleksandrem Sołżenicynem
PDF
Samir Sattarov
231-242
Folklor azerbejdżański w badaniach polskich orientalistów XIX wieku
PDF
Anna Wydrycka
243-262
Stanisława Szadurska – poetka z Puszy (Puša)
PDF
Halina Twaranowicz
263-281
Адам Міцкевіч і беларуская літаратура: ад Аляксандра Ельскага да Уладзіміра Мархеля [pol. Adam Mickiewicz i literatura białoruska: od Aleksandra Jelskiego do Włodzimierza Marchela]
PDF (Belarusian)
Anna Sakowicz
283-298
Вобраз роднага ў лірычнай прозе Юркі Геніюша [pol. Obraz ojczysty w prozie lirycznej Jerzego Geniusza]
PDF (Belarusian)