Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Naukowe i literackie światy Zygmunta Glogera. Piśmiennictwo – historia – etnografia – ethos ziemiański – język”, Białystok 20-21 XI 2019 roku. Sprawozdanie
PDF

Jak cytować

Ławski, J. (2019). Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Naukowe i literackie światy Zygmunta Glogera. Piśmiennictwo – historia – etnografia – ethos ziemiański – język”, Białystok 20-21 XI 2019 roku. Sprawozdanie. Bibliotekarz Podlaski, 45(4), 445-453. https://doi.org/10.36770/bp.240
https://doi.org/10.36770/bp.240
PDF
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Pobrania

Download data is not yet available.