Gustaw "Gamaston" Kamieński i Stanisław Graybner – dwaj ostatni debiutanci z kręgu Szkoły Głównej Warszawskiej. Drogi życia i literatury
PDF

Słowa kluczowe

Main School of Warsaw
Gustaw “Gamaston” Kamieński
Stanisław Graybner

Jak cytować

Grajek, M. (2021). Gustaw "Gamaston" Kamieński i Stanisław Graybner – dwaj ostatni debiutanci z kręgu Szkoły Głównej Warszawskiej. Drogi życia i literatury. Bibliotekarz Podlaski, 49(4), 119-151. https://doi.org/10.36770/bp.549

Abstrakt

In the article, two silhouettes, alumni from the Main School of Warsaw are depicted, they were the last to debut as the men of letters – Gustaw "Gamaston" Kamieński and Stanisław Graybner. The author paints a pictures of their life choices as well as writing selections of the writers who had studied amongst the positivistic exemplars, however, their first literary work was published on the eve of the Young Poland period, thus their careers represent this exact literary period. The novelty of the article is that so far in literary research their names have been completely excluded. According to press criticism dated at the turn of the 19th and 20th centuries, the author proves that the late debuts did not help the aforementioned writers – even though they specialized in different literary genres (Kamieński in prose and, Graybner in drama) they both created their work as if on the literary margins of the Young Poland period. Although their first work raised attention and the favour of their readers, the next ones brought only failures most of the time. 

https://doi.org/10.36770/bp.549
PDF

Bibliografia

[autor nieznany], „Ateneum” 1893, t. 4, s. 402-404.

[autor nieznany], „Ateneum” 1894, t. 1, s. 624-625.

[autor nieznany], „Głos” 1890, nr 25, s. 308.

[autor nieznany], „Mucha” 1897, nr 15.

[autor nieznany], „Przegląd Polityczny, Społeczny i Literacki” 1901, nr 272.

[autor nieznany], „Przegląd Tygodniowy” 1894, nr 37.

[autor nieznany], „Wędrowiec” 1894, nr 11.

„Kurier Teatralny” 1903, nr 58.

…cz [autor nieznany], „Nowa Reforma” 1897, nr 84.

A. [autor nieznany], „Gazeta Warszawska” 1897, nr 89.

A. Rajchman [Al. R.], „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne” 1897, nr 15.

Bartoszewicz K., „Kraj” 1893, nr 50.

Bibliografia polska XIX stulecia, red. K. Estreicher, Kraków 1970.

Bieńka M. O., Od zenitu do zmierzchu. Teatr warszawski 1880–1919, Warszawa 2015.

Bogusławski W., „Biblioteka Warszawska” 1897, t. 3, s. 476.

Bogusławski W., „Gazeta Polska” 1897, nr 75.

Chmielowski P., „Wędrowiec” 1893, nr 49.

Ciepłowski S., Pseudonimy autorów polskich piszących o Warszawie w latach 1795–1944, „Almanach Muzealny” 1997, nr 1.

Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny, tom pierwszy A-H, red. R. Loth, Warszawa 2000.

Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny, tom drugi I-Me, red. R. Loth, Warszawa 2001.

Dębicki Z. [Z. D.], „Gazeta Polska” 1900, nr 8.

Demby S., Album pisarzy polskich (współczesnych), Warszawa 1901.

Ehrenberg K. [K. E.], „Czas” 1893, nr 94.

Ehrenberg K. [K. E.], „Czas” 1895, nr 124.

Fita S., Pokolenie Szkoły Głównej, Warszawa 1980.

Gajkowska C., Konkursy literackie, [hasło w:] Słownik literatury polskiej XIX w., red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław 2002, s. 426.

Galle H., „Książka: Miesięcznik Poświęcony Krytyce i Bibliografii Polskiej” 1903, nr 7, s. 247.

Graybner S., List do Redakcji, „Kurier Warszawski” 1894, nr 72.

Graybner S., List do redaktora, „Przegląd Polityczny, Społeczny i Literacki” 1901, nr 273.

Grzymała-Siedlecki A., Tadeusz Pawlikowski i jego krakowscy aktorzy, Kraków 1971.

J. M. [autor nieznany]„Wiek” 1897, nr 75.

Kempner G., „Przegląd Tygodniowy” 1898, nr 27.

Kempner G., „Przegląd Tygodniowy” 1899, nr 51.

Kenig J., Przegląd Teatralny za rok 1894, „Ateneum” 1895, t. 1, s. 161.

Kocięcka M., Gustaw Kamieński, [w:] Polski Słownik Biograficzny, T. XI/1 z. 48, Wrocław-Warszawa-Kraków 1964, s. 531-533.

Kruk S., Życie teatralne w Lublinie (1782–1918), Lublin 1982.

Kuligowska-Korzeniewska A., Scena obiecana. Teatr Polski w Łodzi 1844–1918, Łódź 1995.

Laskowski K., „Kurier Niedzielny” 1898, nr 1.

Łoziński J. [Minos], „Głos Narodu” 1898, nr 60.

Mycielski M. [M. M.], „Przegląd Polski” 1895, t. 115, ss. 415-418.

Na powodzian. Księga zbiorowa prac literackich i artystycznych, red. S. Graybner, Warszawa 1904.

Orszulik B., Polskie życie teatralne na Śląsku Cieszyńskim i Pograniczu Morawskim w latach 1852–1918, Wrocław 1980.

Pajączkowski F., Teatr lwowski pod dyrekcją Tadeusza Pawlikowskiego 1900–1906, Kraków 1961.

Pieniążek Cz., „Kurier Polski” 1893, nr 114.

Rolle M. [(mre)], „Gazeta Lwowska” 1900, nr 43.

Starkman A., „Przegląd Tygodniowy” 1898, nr 5.

Teatr polski w latach 1893–1918. Zabór austriacki i pruski, red. T. Sivert, Warszawa 1987.

Teatr polski w latach 1893–1918. Zabór rosyjski, red. T. Sivert, Warszawa 1988.

Wasilewski Z. [Z. W.], „Słowo Polskie” 1906, nr 123.

Wielka encyklopedia powszechna ilustrowana, red. Sz. Askenazy, t. 25–26, Warszawa 1900.

Zalewski K., „Kurier Warszawski” 1896, nr 110.

Zalewski K., „Kurier Warszawski” 1897, nr 92.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Pobrania

Download data is not yet available.