Tom 49 Nr 4 (2020): KULTUROWE PODRÓŻE POPRZEZ STULECIA. PRZEKROJE I ANALIZY
KULTUROWE PODRÓŻE POPRZEZ STULECIA. PRZEKROJE I ANALIZY

REDAKTORZY NAUKOWI NUMERU:

dr Łukasz Zabielski

dr Kamil K. Pilichiewicz 

CAŁY NUMER
PDF

Wiek XX

Maciej Tramer
195-226
"Tęsknota, która każe myśleć i czuć inaczej". O listach Marii Zarębińskiej-Broniewskiej i Władysława Broniewskiego
PDF
Marek Bernacki
227-239
Obywatel Poeta. Wizja Polski w "Prologu" Czesława Miłosza
PDF
Feliks Shteinbuk
241-256
Еротизація дискурсу смерті у романі Олеся Ульяненка "Софія"
PDF (Українська)
Waleria Babenko
257-268
Трансформації комедії дель арте в контексті сучасного стильового синтезу (на матеріалі п`єси Л. Петрушевської «Квартира Коломбіни»)
PDF (Українська)
Barbara Noworolska
269-282
Pola Gojawiczyńska a Bielsk Podlaski
PDF
Szymon Trusewicz
351-365
Żywioł ziemi jako siła poezjotwórcza w wybranych utworach Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego
PDF
Agnieszka Juchniewicz
325-349
Kategoria komizmu w poetyce sztuk Olega Bogajewa: problem przekroczenia granicy
PDF
Dorota Kulczycka
309-323
Czy Jerzy Pilch lubił Jana Pawła II? Karol Wojtyła w utworach pisarza o protestanckich korzeniach i w ich adaptacjach
PDF
Paulina Szot-Słota
295-308
Melancholia Kresów w powieściach: "Pożoga" Zofii Kossak-Szczuckiej i "Burza od wschodu" Marii Dunin-Kozickiej
PDF
Natalia Osoba
283-293
Жанрово-cтильова cвоєрідність Сатирич Львівської літературної групи „Дванадцятка” у контексті літературної традиції Галичини 20-40-x рр. ХX ст.
PDF (Українська)