Obywatel Poeta. Wizja Polski w "Prologu" Czesława Miłosza
PDF

Słowa kluczowe

political drama
intertextuality
patriotism
historical determinism

Jak cytować

Bernacki, M. (2021). Obywatel Poeta. Wizja Polski w "Prologu" Czesława Miłosza. Bibliotekarz Podlaski, 49(4), 227-239. https://doi.org/10.36770/bp.553

Abstrakt

The subject for considerations is the vision of Poland contained in the Prologue – the only dramatic work by Czesław Miłosz, written during the occupation and published for the first time in “Pamiętnik Teatralny” only in 1981. The author envisions the Prologue as a testimony to raise awareness of Polish pre-war elites who counted on the rebirth of post-war Poland. He recites Miłosz’s drama as an example of intertextual work in which one can hear the reverberation of ancient, Renaissance and romantic pieces. He sees in it a record of the spiritual dilemmas of the future Nobel laureate, who had to choose between an attitude of a humanist and the temptation of totalitarianism, and also as an example of a work with universal, timeless ideological significance, speaking about the dilemmas of an individual colliding with theruthless forces of historical or political determinism. 

https://doi.org/10.36770/bp.553
PDF

Bibliografia

Byrski T., Posłowie [do Prologu], „Pamiętnik Teatralny” 1981 nr 1-2, s. 23.

Franaszek A., Miłosz. Biografia, Kraków 2011.

Legendy nowoczesności. Eseje okupacyjne. Listy-eseje Jerzego Andrzejewskiego i Czesława Miłosza. Jan Błoński: Słowo wstępne, Kraków 1996.

Kosińska A., Czesław Miłosz. Bibliografia druków zwartych, Kraków-Warszawa 2009.

Marszałek M., Warszawa – „Akropolis” i „Przedmieście” (O Prologu Czesława Miłosza), [w:] Warszawa Miłosza, pod redakcją Marka Zaleskiego, Warszawa 2013.

Miłosz Cz., Prolog, [w:] tegoż, W cieniu totalitaryzmów. Publicystyka rozproszona z lat 1945–1951 oraz teksty z okresu II wojny światowej, Kraków 2018.

Węgrzyniak R., Miłosz i teatr, „Dialog” 2000, nr 1, s. 104, 115.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Pobrania

Download data is not yet available.