Жанрово-cтильова cвоєрідність Сатирич Львівської літературної групи „Дванадцятка” у контексті літературної традиції Галичини 20-40-x рр. ХX ст.
PDF (Українська)

Słowa kluczowe

comic
irony
satire
humor
feuilleton
mini-feuilleton

Jak cytować

Osoba, N. (2021). Жанрово-cтильова cвоєрідність Сатирич Львівської літературної групи „Дванадцятка” у контексті літературної традиції Галичини 20-40-x рр. ХX ст. Bibliotekarz Podlaski, 49(4), 283-293. https://doi.org/10.36770/bp.557

Abstrakt

The article deals with the ideological and thematic and genre-style peculiarities of the press satire of Galychyna in the 1920’s and 1940’s, its thematic filling and specific features on the example of works by the satirists of the Lviv literary group “The Twelve”. It determines the specifics of the development of humorous and satirical genres, inparticularfeuilleton, mini-feuilleton, pamphlet, humoresque, mini-humoresque, and fable. The features of social and moral conflicts in their work are investigated. 

https://doi.org/10.36770/bp.557
PDF (Українська)

Bibliografia

Antolohiia urbanistychnoi prozy / avtorskyi proekt, vstupne slovo,bibliohrafichni vidomosti, naukova redaktsiia ta prymitky V.Habora. Lviv: LA „Piramida” 2006.

Kapeliushnyi A., Satyrychna publitsystyka Ukrainy 20-30-kh rokiv // Zhurnalistyka ta perebudova: Vistn. Lviv, un-tu. Ser. Zhurnalistyka. Lviv: Svit 1990.

Kapeliushnyi A., Satyrychnyi zhurnal „Chervonyi perets”. Lviv Vyd-vo pry LDU VO „Vyshcha shkola” 1986.

Kurdydyk A., Bohdan (Nyzhankivskyi) z inshoho boku. Sproba portretu tsoho moho blyzkoho druha // Terem. Detroit 1971.

Nazustrich. Lviv 1934.

Nedilia. Lviv 1936.

Nyhrytskyi L., Novyi chas, 1936.

Nyzhankivskyi B., „Dvanadtsiatka”. Naimolodsha lvivska bohema trydtsiatykh rokiv // Suchasnist, 1986.

Nyzhankivskyi B., Edvard Kozak // Novi dni, 1972.

Semchyshyn M., „12” – Striletstvu // Novyi Chas, 1935.

Snitsarchuk L., Ukrainska satyrychno-humorystychna presa Halychyny 20-30 rr. KhKh st. Lviv 2001.

Syniuk I., Feiletony. Chast I. Chernivtsi: Merkur, 1935.

Tys Yu., Humor mynulykh vikiv // Mitla, 1961.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Pobrania

Download data is not yet available.