Cyprian Norwid i Łesia Ukrainka: konteksty słowiańskiej niewoli
PDF

Słowa kluczowe

comparative studies
Slavic studies
19th-century literature
Ukrainian-Polish contacts
Romanticism

Jak cytować

Radyshevskyi , R. (2021). Cyprian Norwid i Łesia Ukrainka: konteksty słowiańskiej niewoli. Bibliotekarz Podlaski, 50(1), 55-71. https://doi.org/10.36770/bp.575

Abstrakt

This article, based on comparative methodology, compares the similarities between the works of Cyprian Kamil Norwid (1821-1883) and Lesia Ukrainka (1871–1913). Among the bridges connecting the works of both artists, there is the primary idea of freedom, based on biblical philosophy, according to which Truth is an area encompassing all spheres of civilisation, an area which can only be entered by the will of Jesus Christ. Man, in turn, is a defender of Truth, not its creator. The author sees a lot of similarities between Norwid and Lesia Ukrainka also at the level of creative technique of both artists. They share, among other things, the belief in the messianic vocation of art, the motif of juxtaposing words and deeds, the imperative to learn the truth as the highest value in the context of time and space, and as a way to find an answer to the cause of the tragic fate that befell Poland and Ukraine. Most important, however, becomes the idea of Slavic Poland, interpreted by Norwid and Lesia Ukrainka alike as a space in which the independence of both nations – Ukrainian and Polish – is possible. 

https://doi.org/10.36770/bp.575
PDF

Bibliografia

Dun O., Skrypka T., Lysty Lesi Ukrayinky Dofeliksa Volkhovs’koho, „ Slovo i Сhas” 1991, № 5.

Gomulicki W., Uwagi o poezji Cypriana Norwida, [w:] C. Norwid, Pisma wybrane, T. 1, Warszawa 1980.

Hol’berh M., Obraz raba u tvorchosti Lesiukrayinky i problemy typolohichno-kontekstual’noho vyvchennya literatury, „Studia Methodologica” 1996, Ser. Filosofiya ta metodolohiya, Vyp. 2.

Inglot M., Idea słowiańska i postać Słowianina w twórczości Cypriana Norwida, [w:] tenże, Z polskich studiów slawistycznych, Seria VIII, Warszawa 1992.

Ławski J., O Norwidowskim rozumieniu bizantynizmu, [w:] Bizancjum. Prawosławie. Romantyzm. Tradycja wschodnia w kulturach XIX wieku, red. J. Ławski i K. Korotkich, Białystok 2004.

Norwid C. K., Pisma wszystkie, t. 3: Wiersze, Warszawa 1971.

Polishchuk Ya., Mifolohichnyy horyzont ukrayins’koho modernizmu, Ivano-Frankivs’k: Lileya-NV, 2002.

Rudnycki J.B., Obraz Słowianina w krzywym zwierciadle Cypriana Norwida i Łesi Ukrainki, [w:] Norwid – piewca kultury chrześcijańskiej, red. T. F. Domagalski, Montreal–London, Veritas 1983.

Ukrainka Ł., Pieśń lasu, wybrał i słowem wstępnym opatrzył F. Nieuważny, Warszawa 1989.

Ukrayinka L., Zibrannya tvoriv u 12 t., T. 8: Nauk. dumka, 1977.

Ukrayinka L., Zibrannya tvoriv u 12 t., T. 10, Kyyiv 1978.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Pobrania

Download data is not yet available.