Zofii Zarębianki wtajemniczenia w sacrum
PDF

Słowa kluczowe

Zofia Zarębianka
sacrum in literature
sanctum
theology and poetry
Anna Kamieńska

Jak cytować

Kulesza, D. (2021). Zofii Zarębianki wtajemniczenia w sacrum. Bibliotekarz Podlaski, 50(1), 283-302. https://doi.org/10.36770/bp.593

Abstrakt

In 2018 Zofia Zarębianka published a book Bóg wpisany w wiersze. Teologia poetów obcych [God Inscribed in Poems. Theology of Foreign Poets], with an introduction by Krzysztof Kuczkowski, editor-in-chief of the periodical Topos. A year later, under the same title and with the subtitle Teologia poetów polskich [Theology of Foreign Poets], a supplement to this study was published. The author treated both exceptional monographs as an opportunity to present the history of Zofia Zarębianka’s research focused on literature, for whom such categories as sacrum or sanctum play a key, even constitutive role. The starting point of the engagement in sacred studies by the Jagiellonian University scholar is a fragment of her doctoral dissertation entitled O poezji religijnej i sposobach jej badania [On religious poetry and ways of researching it], published in Roczniki Humanistyczne in 1990. The climax point is the theology of foreign and Polish poets. The space between them is filled by the theory of reading the practiced sacrum on such authors as Anna Kamieńska, Jan Twardowski, Czesław Miłosz and Karol Wojtyła. 

https://doi.org/10.36770/bp.593
PDF

Bibliografia

Błoński J., Miłosz jak świat, wyd. 2, poszerz., Kraków 2011.

Dramat i teatr religijny: wyróżniki i paradygmaty. W stulecie urodzin profesor Ireny Sławińskiej, red. W. Kaczmarek i J. Michalczuk, Lublin 2014.

Janion M., Szanse kultur alternatywnych, „Res Publica” 1991, nr 3, s. 107-110.

Merton T., Myśli o Wschodzie, wstęp G. Woodcock, przekł. A. Wojtasik, konsult. nauk. M. S. Zięba, Kraków 2006.

Pospieszalski A., Sacrum i sanctum, „Aneks” 1983, nr 29-30.

Sławińska I., Wstęp, [w:] Dramat i teatr religijny w Polsce, red. I. Sławińska, W. Kaczmarek, Lublin 1991.

Szymik J., W poszukiwaniu teologicznej głębi literatury: literatura piękna jako locus theologicus, przedm. A. Nossol, wyd. 2, Katowice 2007.

Walas T., Czy jest możliwa inna historia literatury?, Kraków 1993.

Weil S., Zakorzenienie i inne fragmenty: wybór pism, wybór i przedm. A. Wielowieyski, Kraków 1961.

Zarębianka Z., „Sacrum” wobec „duchowego”. Pojęciowe pułapki i warianty wzajemnych odniesień, „Studia Humanistyczne AGH” 2013, t. 12 (3), s. 7-14.

Zarębianka Z., Bóg wpisany w wiersze. Teologia poetów obcych, wstęp K. Kuczkowski, Kraków 2018.

Zarębianka Z., Czytanie sacrum, Kraków–Rzym 2008.

Zarębianka Z., O książkach, które pomagają być, Kraków 2004.

Zarębianka Z., O poezji religijnej i sposobach jej badania, „Roczniki Humanistyczne” 1990, z. 1.

Zarębianka Z., Poezja wymiaru sanctum. Kamieńska, Jankowski, Twardowski, Lublin 1992.

Zarębianka Z., Świadectwo słowa. Rzecz o twórczości Anny Kamieńskiej, Kraków 1993.

Zarębianka Z., Tropy „sacrum” w literaturze XX wieku. Od zagadnień motywicznych do perspektyw hermeneutycznych, Bydgoszcz 2001.

Zarębianka Z., Wtajemniczenia (w) Miłosza. Pamięć – duch(owość) – wyobraźnia, Kraków 2014.

Zarębianka Z., Zakorzenienia Anny Kamieńskiej, Kraków 1997.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Pobrania

Download data is not yet available.